اطلاعیه مهم:

در راستای توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در مدارس غیردولتی
کلیه معلمان  مدارس غیردولتی تا مهر 1402 باید گواهی صلاحیت حرفه ای دریافت نمایند

 

مشاهده دوره های الزامی کارکنان مدارس غیر دولتی ویژه اخذ صلاحیت حرفه ای

دوره های الکترونیکی(مجازی)

دوره های انلاین