توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل 20 نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال 99-

راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزارینحوه اجراثبت نام دوره
1
بدوخدمت معلمان - آنلاین
9140240954480.000متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود15-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
2
تحلل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی
9140046932385.0001400/03/041400/03/1215-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم

9140046932385.0001400/03/171400/03/2415-19
ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
3
اختلالات یادگیری و رفتاری دانش آموزان
9140051316195.0001400/02/041400/02/1315-19شنبه - دوشنبهآنلاینثبت نام در دوره
4
نظام آموزش و پرورش ایران و سند تحول بنیادین
9140209516192.0001400/02/061400/02/0815-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
5 مدیریت کلاسداری نوین

9140152232384.0001400/02/111400/02/2615-19شنبه ها آنلاینثبت نام در دوره
6
درس پژوهی
9950611718216.0001400/02/051400/02/1915-19سه شنبه - چهارشنبهآنلاینثبت نام در دوره
7
ارزشیابی کیفی - توصیفی

91400101524288.0001400/02/141400/02/2215-19
دوشنبه- سه شنبه - چهارشنبهآنلاینثبت نام در دوره
8
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم

9140046940385.0001400/02/181400/02/2315-18
ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
9
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی-
ریاضی- فارسی- علوم -
9140046940با تخفیف ویژه
400.000
1400/02/181400/02/2815-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
10 روانشناسی تربیتی

9140117724288.0001400/03/011400/03/1615-19یکشنبه ها آنلاینثبت نام در دوره
11
اصول طراحی آموزشی

9140045716192.0001400/02/281400/03/0515:30-19سه شنبه - چهارشنبهآنلاینثبت نام در دوره
12
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی-
ریاضی- فارسی- علوم
9140046940با تخفیف ویژه
400.000
1400/03/011400/03/1115-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
13
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
9140046940با تخفیف ویژه
400.000
1400/03/171400/03/2615-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
14 کاربرد فناوری در فرآیند یاددهی و یادگیری
91401983
99506834
48570.000خردادماه خردادماه15-18ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
روش ها و فنون تدریس

9140152232384.0001400/03/111400/03/2215:30-19ایام هفتهآنلاینثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک 13- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک 6- طبقه دوم - شماره واتساپ : 09056755130
- تلفن:43313
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟