v

توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل 20 نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال 99-

راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراثبت نام دوره
1
دوره آموزشی معلم آنلاین

9140081024200.00099/05/2199/06/0116-19شنبه تا چهارشنبه
سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
2
آموزش ترکیبی
***24200.00099/05/2099/05/2916-18
16-19
دو شنبه - سه شنبه - چهارشنبه سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
2
بدوخدمت معلمان - آنلاین
9140240954445.00099/05/2299/05/308:30-10:30
15-16:30
19-20:30
شنبه تا پنجشنه سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم

9140046932320.00099/05/1299/05/198:30-10:30
11-13
یکشنبه تا پنجشنبه سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
5
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی
ریاضی - فارسی- علوم
9140046932320.00099/05/2099/05/208:30-10:30
11-13
ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
6
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
9140046932320.00099/05/2699/06/018:30-10:30
11-13
ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
7
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی
(ریاضی- فارسی - علوم )
9140046932320.00099/06/1599/06/208:30-10:30
11-13
ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
8
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی-
ریاضی- فارسی- علوم
9140046932320.00099/06/0299/06/098:30-10:30
11-13
ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
9
روش تدریس ریاضی اول تا ششم ابتدایی از طریق بازی و دست ورزی
9140240932320.00099/05/1699/05/2710-12
16-18
ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
10
برسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی هفتم

911016162424099/05/1699/05/209-10
14-16
18-20
ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
11
برسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی هشتم
9110140530300.00099/05/3099/06/079-13:30
14:30-16:30
17-19
16-18
9-12
ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
12
اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی آنلاین
9140051316160.000متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.ایام هفته سایت شهیدمهدویثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک 13- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک 6- طبقه دوم - شماره واتساپ : 09056755130
- تلفن:43313
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟