توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل 20 نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال 99-

راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزارینحوه اجراثبت نام دوره
1
بدوخدمت معلمان - آنلاین
9140240954480.00099/10/0299/10/1015-20ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم

9140046932385.00099/10/0199/10/0615-19
ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
4
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم

9140046932385.000متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود15-19
ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
5
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی
ریاضی - فارسی- علوم
9140046932385.00099/09/2299/09/2715-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
6
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی-
ریاضی- فارسی- علوم
9140046932385.00099/10/0699/10/1615-18:30ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
7
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی-
ریاضی- فارسی- علوم
9140046932385.00099/09/0899/09/1815-18:30ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
8
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
9140046932385.00099/09/2299/10/0215-18:30ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
9 آموزش و پرورش پیش دبستان و فعالیت های آموزشی و پرورشی پیش دبستان - آنلاین
92305707
92600423
32385.00099/10/2399/10/30متعاقبا اعلام میشودایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
17
برسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی هفتم

9110161624240.000متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود-متعاقبا اعلام میشودایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
18
برسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی هشتم
9110140530300.000متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشودایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک 13- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک 6- طبقه دوم - شماره واتساپ : 09056755130
- تلفن:43313
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟