توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل ۲۰ نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام ۳۰% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال ۱۴۰۱

راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریثبت نام دوره
۱
بدوخدمت معلمان - آنلاین
۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴۹۷۶.۰۰۰ تومان
با تخفیف ویژه
۷۷۶.۰۰۰ تومان
۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۴۰۱/۱۲/۰۹۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۲
بازی های پیش دبستانی و دبستان - فعالیت آموزشی پیش دبستان
۹۲۶۰۰۲۴۳
۹۲۳۰۵۷۰۷
۴۸۸۶۴.۰۰۰ تومان
با تخفیف ویژه
۷۶۸.۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۷۱۴۰۱/۱۱/۰۸۱۶-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه اول ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۱/۰۴۱۴۰۱/۱۱/۱۲۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۴
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه دوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۱/۱۶۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۵
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه سوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۱/۲۹۱۴۰۱/۱۲/۰۷۱۵-۱۹ایام هفتهثبت نام در دوره
۶
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه چهارم ابتدایی (ریاضی- فارسی - علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۷۲۰.۰۰۰ تومان با تخفیف
۵۷۶.۰۰۰ تومان
متعاقبا اطلاع رسانی می گرددمتعاقبا اطلاع رسانی می گردد۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۷
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۷۲۰.۰۰۰ تومان با تخفیف
۵۷۶.۰۰۰ تومان
متعاقبا اطلاع رسانی می گرددمتعاقبا اطلاع رسانی می گردد۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۸
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰تومان۱۴۰۲/۰۲/۰۵۱۴۰۲/۰۲/۱۱۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۶ارزشیابی کیفی - توصیفی

۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۳۶۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۳۱۴۰۱/۱۰/۲۲۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۷
اصول طراحی آموزشی
۹۱۴۰۰۴۵۷ ۱۶۲۸۸.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۰۱۴۰۱/۱۰/۱۹۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۸
روش ها و فنون تدریس
۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴۴۳۲.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۶۱۴۰۱/۱۱/۰۱۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۹
اختلالات یادگیری دانش آموزان و روش های اصلاح آن
۹۱۴۰۰۵۱۳۱۶۲۸۸.۰۰۰تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۸۱۴۰۱/۱۰/۲۱۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۰
بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان
۹۱۴۰۰۴۶۲۱۲۲۱۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۲۱۱۴۰۱/۰۸/۲۴۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۱
درس پژوهی
۹۹۵۰۶۱۱۷۱۸۳۲۴.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۲۸۱۴۰۱/۰۹/۰۶۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۲
کاربرد فناوری در فرآیند یاددهی - یادگیری
۹۱۴۰۱۵۲۲۶۰۱.۰۸۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۱۳۱۴۰۱/۱۱/۰۴۱۶:۳۰-۱۹:۳۰ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۳
کلاسداری نوین (مدیریت کلاس درس)
۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۰۵۱۴۰۱/۰۹/۱۵۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۴ روانشناسی تربیتی
۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴۴۳۲.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۱۹۱۴۰۱/۰۹/۲۸۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
۱۵
نظام آموزش و پرورش و سندتحول بنیادین
۹۱۴۰۲۰۹۵۱۶۲۸۸.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۳۰۱۴۰۱/۱۰/۰۷۱۵-۱۹ایام هفته ثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک ۶- طبقه دوم - شماره واتساپ : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰
- تلفن:۴۳۳۱۳
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟