توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل ۲۰ نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام ۳۰% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال ۱۴۰۱

راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزارینحوه اجراثبت نام دوره
**
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی
****۳۰۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان اول اردیبهشت ماه --ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱
بازی درمانی
۹۱۳۰۱۸۴۶ ۲۰۳۶۰.۰۰۰تیرماه-۱۶-۱۸:۳۰شنبه ها آنلاینثبت نام در دوره
۲
تربیت فرزند
۹۱۳۰۱۸۴۶ ۶۱۰۸.۰۰۰تیرماه-۱۷-۱۹چهارشنبه ها آنلاینثبت نام در دوره
۳
پرورش خلاقیت
۹۱۴۰۰۵۲۱ ۱۶۲۸۸.۰۰۰تیرماه-۱۷-۱۹دوشنبه ها آنلاینثبت نام در دوره
۴مهارتهای فردی و اجتماعی در کودکان
۹۹۵۰۶۲۳۷ ۱۲۲۱۶.۰۰۰تیرماه-۱۶-۱۹دوشنبه ها آنلاینثبت نام در دوره
۵
بهداشت و حفاظت از محیط زیست
۹۲۱۰۰۸۴۶ ۱۶۳۶۰.۰۰۰تیرماه-۱۱-۱۳چهارشنبه ها آنلاینثبت نام در دوره
۶
پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان
۹۲۵۰۳۷۲۷ ۱۴۴۹۰.۰۰۰تیرماه-۱۵-۱۹یکشنیه ها
حضوری
ثبت نام در دوره
۷
آشنایی با رویکردهای نوین آموزش پیش از دبستان(HIGH SCOPE)
۹۱۴۰۰۴۷۵ ۱۶۵۶۰.۰۰۰تیرماه-۱۵-۱۹یکشنیه ها
حضوری
ثبت نام در دوره
۸
بدوخدمت معلمان - آنلاین
۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴۹۷۶.۰۰۰ تومان
با تخفیف ویژه
۷۵۶.۰۰۰ تومان
۱۴۰۱/۰۳/۰۷۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۹
بازی های پیش دبستانی و دبستان - فعالیت آموزشی پیش دبستان
۹۲۶۰۰۲۴۳
۹۲۳۰۵۷۰۷
۴۸۸۶۴.۰۰۰ تومان
با تخفیف ویژه
۷۶۸.۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۳۱۴۰۱/۰۳/۱۸۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۰
کاربرد فناوری در فرآیند یاددهی - یادگیری
۹۹۵۰۶۷۶۷
۹۹۵۰۶۸۳۴
۹۲۰۰۲۴۱۴
۴۸۱.۷۱۰.۰۰۰تومان
با تخفیف ویژه
۱.۳۳۰.۰۰۰ تومان
۱۴۰۱/۰۲/۰۴۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۱
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه اول ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۶۱۴۰۱/۰۳/۰۳۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۲
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه دوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۳/۰۷۱۴۰۱/۰۳/۱۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۳
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه سوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومانمتعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گردد۱۵-۱۹ایام هفتهآنلاینثبت نام در دوره
۱۴
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه چهارم ابتدایی (ریاضی- فارسی - علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومانمتعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گردد۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۵
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۳/۲۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۶
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۰۳/۳۰۱۴۰۱/۰۴/۱۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۷ ارزشیابی کیفی- توصیفی
۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۴۳۲.۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷۱۴۰۱/۰۲/۳۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۸ اصول طراحی آموزشی
۹۱۴۰۰۴۵۷۱۶۲۸۸.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۶۱۴۰۱/۰۳/۰۶۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۹ روانشناسی تربیتی
۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴۴۳۲.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۳/۱۷۱۴۰۱/۰۳/۲۴۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۰ روش ها و فنون تدریس
۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴۴۳۲.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۳/۲۳۱۴۰۱/۰۴/۰۴۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۱ کلاس داری نوین (مدیریت کلاس درس)
۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲۵۷۶.۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۰۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۲ جعبه ابزار معلم آنلاین ۲ (پلتفرم های اجرای کلاس آنلاین- آزمون سازها)
**۳۶با تخفیف ویژه
۵۰۴.۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۸ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۳ جعبه ابزار معلم آنلاین ۳ (ورد - پاورپوینت- نرم افزارهای جانبی)
***۶۸با تخفیف ویژه
۸۶۸.۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۸ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۴ جعبه ابزار معلم آنلاین۴ (تولید محتوا با موبایل و سیستم)
۵۰با تخفیف ویژه
۸۰۰.۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۵ جعبه ابزار معلم آنلاین ۱ (ویندوز - مبانی- اینترنت)
***۴۲با تخفیف ویژه
۵۲۵.۰۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۸ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۶
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی اول متوسطه (پایه هفتم)
۹۱۱۰۱۶۱۶۲۴۳۱۲.۰۰۰متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۷
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی دوم متوسطه (پایه هشتم)
۹۱۱۰۱۴۰۵۳۰۳۹۰.۰۰۰متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۸
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی سوم متوسطه (پایه نهم)
۹۱۱۰۱۵۰۷۳۰۳۹۰.۰۰۰متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک ۶- طبقه دوم - شماره واتساپ : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰
- تلفن:۴۳۳۱۳
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟