توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل ۲۰ نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام ۳۰% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال ۱۴۰۱

راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزارینحوه اجراثبت نام دوره
۱
بدوخدمت معلمان - آنلاین
۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴۹۷۶.۰۰۰ تومان
با تخفیف ویژه
۷۵۶.۰۰۰ تومان
متعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گردد۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲
بازی های پیش دبستانی و دبستان - فعالیت آموزشی پیش دبستان
۹۲۶۰۰۲۴۳
۹۲۳۰۵۷۰۷
۴۸۸۶۴.۰۰۰ تومان
با تخفیف ویژه
۷۶۸.۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۲۳۱۴۰۱/۰۸/۱۴۱۶-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۳
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه اول ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۷۲۰.۰۰۰ تومان با تخفیف
۵۷۶.۰۰۰ تومان
۱۴۰۱/۰۷/۲۳۱۴۰۱/۰۸/۰۳۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۴
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه دوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۷۲۰.۰۰۰ تومان با تخفیف
۵۷۶.۰۰۰ تومان
۱۴۰۱/۰۸/۰۷۱۴۰۱/۰۸/۱۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۵
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه سوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۷/۱۷۱۴۰۱/۰۷/۲۸۱۵-۱۹ایام هفتهآنلاینثبت نام در دوره
۶
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه چهارم ابتدایی (ریاضی- فارسی - علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۰۱۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۷
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۶/۲۷۱۴۰۱/۰۷/۱۶۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۸
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۵۷۶.۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۰۷/۱۷۱۴۰۱/۰۷/۲۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۹
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی اول متوسطه (پایه هفتم)
۹۱۱۰۱۶۱۶۲۴۴۳۲.۰۰۰۱۴۰۱/۰۴/۲۰۱۴۰۱/۰۴/۲۶۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۰
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی دوم متوسطه (پایه هشتم)
۹۱۱۰۱۴۰۵۳۰۵۴۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۴/۲۸۱۴۰۱/۰۵/۰۳۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۱
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی سوم متوسطه (پایه نهم)
۹۱۱۰۱۵۰۷۳۰۵۴۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۰۵۱۴۰۱/۰۵/۱۲۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۲
کلاس داری نوین (مدیریت کلاس درس)
۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲۵۷۶.۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۰۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۳
روانشناسی تربیتی
۹۹۵۰۶۹۲۶۲۴۴۳۲۱۴۰۱/۰۶/۱۲۱۴۰۱/۰۶/۱۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۴
نظام آموزش و پرورش و سندتحول بنیادین
۹۱۴۰۲۰۹۵۱۶۲۸۸.۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۹۱۴۰۱/۰۶/۲۴۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۵
اصول طراحی آموزشی
۹۱۴۰۰۴۵۷ ۱۶۲۸۸.۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۲۷۱۴۰۱/۰۶/۳۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۶
روش ها و فنون تدریس
۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴۴۳۲.۰۰۰۱۴۰۱/۰۷/۰۴۱۴۰۱/۰۷/۱۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۷ارزشیابی کیفی - توصیفی

۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴۴۳۲.۰۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۲۱۴۰۱/۰۷/۱۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک ۶- طبقه دوم - شماره واتساپ : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰
- تلفن:۴۳۳۱۳
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟