صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای معلمان مدارس غیردولتی

در راستای توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در مدارس غیردولتی
کلیه معلمان  مدارس غیردولتی تا مهر ۱۴۰۲ باید گواهی صلاحیت حرفه ای دریافت نمایند.

 

معرفی دوره های الزامی کارکنان مدارس غیر دولتی ویژه اخذ صلاحیت حرفه ای

 
برای مشاهده ادامه دوره ها به قسمت دوره های مجازی مراجعه نمایید. mahdavi.ir
ردیف

عناوین دوره های ویژه موسسان

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳روش های توانمند سازی عوامل انسانی ۱۲*ثبت نام در دوره
۴اسناد بالادستی (سند تحول-برنامه درسی ملی)۱۶*ثبت نام در دوره
۵اصول شاداب سازی مدرسه۱۲*ثبت نام در دوره

 
برای مشاهده ادامه دوره ها به قسمت دوره های مجازی مراجعه نمایید. mahdavi.ir
ردیف

عناوین دوره های ویژه مدیران مدارس

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳ارزشیابی کیفی - توصیفی۲۰*ثبت نام در دوره
۴مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی۱۶*ثبت نام در دوره
۵تعالی مدیریت(ویژه متوسطه) و طرح تدبیر (ویژه ابتدایی)۱۲*ثبت نام در دوره
۶اصول شاداب سازی مدرسه۱۲*ثبت نام در دوره
۷آموزش های مجازی۲۴*ثبت نام در دوره
 
برای مشاهده ادامه دوره ها به قسمت دوره های مجازی مراجعه نمایید. mahdavi.ir
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین آموزشی

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریتی آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات۲۴*ثبت نام در دوره
۳افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری از آن۲۰*ثبت نام در دوره
۴بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان۱۲*ثبت نام در دوره
۵درس پژوهی۱۸*ثبت نام در دوره
۶مدیریت شوراها در مدرسه۱۲*ثبت نام در دوره
۷ اقدام پژوهی۲۴*ثبت نام در دوره
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین فناوری

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی۱۶*ثبت نام در دوره
۴آموزش نرم افزار تخصصی شاد۶*ثبت نام در دوره
۵تحلیل محتوای رسانه های آموزشی۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
 
برای مشاهده ادامه دوره ها به قسمت دوره های مجازی مراجعه نمایید. mahdavi.ir
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین پرورشی

مدتکد دوره عمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱آشنایی با مبانی اندیشه ای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی درباره تعلیم و تربیت۲۴۹۹۵۰۶۴۵۲*ثبت نام در دوره
۲آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز۲۰۹۹۵۰۶۴۴۶ *ثبت نام در دوره
۳آموزش مهارت های زندگی۲۴۹۱۳۰۱۲۳۰*ثبت نام در دوره
۴مدیریت فعالیت های پرورشی۸۹۹۵۰۶۵۵۸*ثبت نام در دوره
۵آشنایی با فرقه ها و نحله های انحرافی۲۸۹۹۵۰۶۵۱۶*ثبت نام در دوره
۶آشنایی با تشکل های دانش آموزی قانونی در آموزش و پرورش
(شورای دانش آموزی-هلال احمر-پیشتازان-فرزانگان-اتحادیه انجمن های اسلامی و بسیج)
۱۸۹۹۵۰۶۴۹۶*ثبت نام در دوره
۷قدرت بهره گیری از آیات قرآن وتوانایی استناد به آنها در نوشتار و گفتار۲۴*
 
برای مشاهده ادامه دوره ها به قسمت دوره های مجازی مراجعه نمایید. mahdavi.ir
ردیف

عناوین دوره های ویژه هنرآموزان هنرستان ها

مدتکد دوره عمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱روانشناسی تربیتی۲۴۹۱۴۰۱۱۷۷*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس۲۴۹۱۴۰۰۳۱۲*ثبت نام در دوره
۳اصول طراحی آموزشی۱۶۹۱۴۰۰۴۵۷*ثبت نام در دوره
۴روش های فعال یاددهی-یادگیری۳۲۹۱۴۰۰۳۲۲*ثبت نام در دوره
۵کاربرد وسایل آزمایشگاهی و نگهداری آن ها۲۰۹۱۲۰۳۲۳۴*ثبت نام در دوره
 
برای مشاهده ادامه دوره ها به قسمت دوره های مجازی مراجعه نمایید. mahdavi.ir
ردیف

عناوین دوره های ویژه معلمان مدارس

مدتکد دوره عمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱روانشناسی تربیتی۲۴۹۱۴۰۱۱۷۷*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس۲۴۹۱۴۰۰۳۱۲*ثبت نام در دوره
۳اصول طراحی آموزشی۱۶۹۱۴۰۰۴۵۷*ثبت نام در دوره
۴درس پژوهی ۱۸۹۹۵۰۶۱۱۷*ثبت نام در دوره
۵ارزشیابی کیفی-توصیفی ۲۰۹۱۴۰۰۷۱۵ **ثبت نام در دوره
۶مدیریت کلاس درس۳۲۹۱۴۰۱۵۲۲*ثبت نام در دوره
۷اسناد بالادستی-سند تحول۱۶**ثبت نام در دوره
۸مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد۲۴*ثبت نام در دوره
۹افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن۲۰*ثبت نام در دوره
۱۰بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان۱۲*ثبت نام در دوره
۱۰اقدام پژوهی۲۴*ثبت نام در دوره
۱۱روش های فعال یاددهی-یادگیری۳۲*ثبت نام در دوره
۱۲روانشناسی رشد۲۴*ثبت نام در دوره
 
برای مشاهده ادامه دوره ها به قسمت دوره های مجازی مراجعه نمایید. mahdavi.ir
ردیفعنوان دوره ویژه پیش دبستانمدتکد دوره عمومیتخصصیحرفه ای
۱روانشناسی تربیتی۲۴۹۱۴۰۱۱۷۷*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس۲۴۹۱۴۰۰۳۱۲*ثبت نام در دوره
۳درس پژوهی۱۸۹۹۵۰۶۱۱۷*ثبت نام در دوره
۴ارزشیابی کیفی-توصیفی۲۰۹۱۴۰۰۷۱۵ *ثبت نام در دوره
۵راهنمای علمی نگارش طرح درس۲۴۹۱۰۰۵۶۱۰*ثبت نام در دوره
۶آموزش و پرورش پیش دبستان۱۶۹۱۴۰۰۴۱۳ *ثبت نام در دوره
۷کاربرد هنر در آموزش و پرورش پیش دبستانی۳۶۹۱۶۰۱۳۵۰*ثبت نام در دوره
۸روش های تربیت بدنی در دوره پیش دبستانی۳۲۹۲۶۰۰۴۰۳*ثبت نام در دوره

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟