صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای معلمان مدارس غیردولتی

در راستای توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در مدارس غیردولتی
کلیه معلمان  مدارس غیردولتی تا مهر ۱۴۰۲ باید گواهی صلاحیت حرفه ای دریافت نمایند.

 

معرفی دوره های الزامی کارکنان مدارس غیر دولتی ویژه اخذ صلاحیت حرفه ای

 
ردیف

عناوین دوره های ویژه موسسان

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳روش های توانمند سازی عوامل انسانی ۱۲*ثبت نام در دوره
۴اسناد بالادستی (سند تحول-برنامه درسی ملی)۱۶*ثبت نام در دوره
۵اصول شاداب سازی مدرسه۱۲*ثبت نام در دوره
۶روش های تحلیل وضعیت موجود مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
۷مستند سازی و شاعه تجارب موفق آموزش و پرورش۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.

 
ردیف

عناوین دوره های ویژه مدیران مدارس

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳ارزشیابی کیفی - توصیفی۲۰*ثبت نام در دوره
۴مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی۱۶*ثبت نام در دوره
۵تعالی مدیریت(ویژه متوسطه) و طرح تدبیر (ویژه ابتدایی)۱۲*ثبت نام در دوره
۶اصول شاداب سازی مدرسه۱۲*ثبت نام در دوره
۷آموزش های مجازی۲۴*ثبت نام در دوره
۸نرم افزار های مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
۹بهره وری در مدرسه *متعاقبا اعلام می گردد.
۱۰مدیریت مورد۱۸*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین آموزشی

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریتی آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات۲۴*ثبت نام در دوره
۳افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری از آن۲۰*ثبت نام در دوره
۴بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان۱۲*ثبت نام در دوره
۵درس پژوهی یا اقدام پژوهی۱۸*ثبت نام در دوره
۶مدیریت شوراها در مدرسه۱۲*ثبت نام در دوره
۷مدیریت بحران۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۸مدیریت مدرسه محوری۱۶*متعاقبا اعلام می گردد.
۹نرم افزارهای مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین فناوری

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی۱۶*ثبت نام در دوره
۴آموزش نرم افزار تخصصی شاد۶*ثبت نام در دوره
۵تحلیل محتوای رسانه های آموزشی۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین پرورشی

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱آشنایی با مبانی اندیشه ای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی درباره تعلیم و تربیت۲۴*ثبت نام در دوره
۲آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز۲۰*ثبت نام در دوره
۳آموزش مهارت های زندگی۲۴*ثبت نام در دوره
۴مدیریت فعالیت های پرورشی۸*ثبت نام در دوره
۵آشنایی با فرقه ها و نحله های انحرافی۲۸*ثبت نام در دوره
۶آشنایی با تشکل های دانش آموزی قانونی در آموزش و پرورش
(شورای دانش آموزی-هلال احمر-پیشتازان-فرزانگان-اتحادیه انجمن های اسلامی و بسیج)
۱۸*ثبت نام در دوره
۷قدرت بهره گیری از آیات قرآن وتوانایی استناد به آنها در نوشتار و گفتار۲۴*ثبت نام در دوره
۸قرائت قرآن کریم (روخوانی و روان خوانی)۴۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۹آشنایی با وظایف مربی و نیاز متربی در عصر حاضر۱۸متعاقبا اعلام می گردد.
۱۰مدیریت مورد۱۸*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۱شیوه های خود مراقبتی کودکان و نوجوانان در برابر تهدید ها و آسیب های جنسی۱۸*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۲شیوه های نوین تربیت دانش آموزان با در نظر گرفتن تحولات فرهنگی در عرصه های ملی و بین المللی۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه هنرآموزان هنرستان ها

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱روانشناسی تربیتی*ثیت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس*ثیت نام در دوره
۳اصول طراحی آموزشی*ثیت نام در دوره
۴روش های فعال یاددهی-یادگیری*ثبت نام در دوره
۵کاربرد وسایل آزمایشگاهی و نگهداری آن ها*ثبت نام در دوره
۶مدیریت فنی کارگاه ها*متعاقبا اعلام می گردد.
۷تولید و کابرد ابزارهای آموزشی*متعاقبا اعلام می گردد.
۸ارزیابی نظام های آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی*متعاقبا اعلام می گردد.
۹سنجش و ارزشیابی فعالیت های علمی*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۰معلم آنلاین و شبکه شاد*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معلمان مدارس

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱روانشناسی تربیتی۲۴*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس۲۴*ثبت نام در دوره
۳اصول طراحی آموزشی۱۶*ثبت نام در دوره
۴درس پژوهی ۱۸*ثبت نام در دوره
۵ارزشیابی کیفی-توصیفی ۲۰**ثبت نام در دوره
۶مدیریت کلاس درس۳۲*ثبت نام در دوره
۷اسناد بالادستی-سند تحول۱۶*ثبت نام در دوره
۸مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد۲۴*ثبت نام در دوره
۹افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن۲۰*ثبت نام در دوره
۱۰بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان۱۲*ثبت نام در دوره
۱۰اقدام پژوهی۲۴*ثبت نام در دوره
۱۱روش های فعال یاددهی-یادگیری۳۲*ثبت نام در دوره
۱۲روانشناسی رشد۲۴*ثبت نام در دوره
۱۳اخلاق حرفه ای۲۰*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۴تغییرات و نوآوری های علمی درس...-*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۵نظریه ها و راهبرد های نظام تکلیف دهی پژوهش محور-*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۶مدیریت مورد۱۷متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیفعنوان دوره ویژه پیش دبستانمدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱روانشناسی تربیتی۲۴*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس۲۴*ثبت نام در دوره
۳درس پژوهی۱۸*ثبت نام در دوره
۴ارزشیابی کیفی-توصیفی۲۰*ثبت نام در دوره
۵راهنمای علمی نگارش طرح درس۲۴*ثبت نام در دوره
۶آموزش و پرورش پیش دبستان۱۶*ثبت نام در دوره
۷کاربرد هنر در آموزش و پرورش پیش دبستانی۳۶*ثبت نام در دوره
۸روش های تربیت بدنی در دوره پیش دبستانی۳۲*ثبت نام در دوره

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟