صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای معلمان مدارس غیردولتی

مطابق دستورالعمل ۳۰۰/۲۳۶  مورخ ۹۹/۵/۱۹
کلیه معلمان شاغل در مدارس غیردولتی تا مهر ۱۴۰۲ گواهی صلاحیت حرفه ای دریافت خواهند نمود.

 

معرفی دوره های الزامی کارکنان مدارس غیر دولتی ویژه اخذ صلاحیت حرفه ای

 
ردیف

عناوین دوره های ویژه موسسان

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳روش های توانمند سازی عوامل انسانی ۱۲*ثبت نام در دوره
۴روش های تحلیل وضعیت موجود مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
۵مستند سازی و شاعه تجارب موفق آموزش و پرورش۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.

 
ردیف

عناوین دوره های ویژه مدیران مدارس

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳ارزشیابی کیفی - توصیفی۲۰*ثبت نام در دوره
۴مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی۱۶*ثبت نام در دوره
۵تعالی مدیریت(ویژه متوسطه) و طرح تدبیر (ویژه ابتدایی)۱۲*ثبت نام در دوره
۶نرم افزار های مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
۷شاداب سازی۱۲*متعاقبا اعلام می گردد.
۸مدیریت مورد۱۸*متعاقبا اعلام می گردد.
۹آموزش های مجازی۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین آموزشی

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱مقدمات مدیریتی آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات۲۴*ثبت نام در دوره
۳افت تحصیلی و شیوه های پیششگیری از آن۲۰*ثبت نام در دوره
۴بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان۱۲*ثبت نام در دوره
۵درس پژوهی یا اقدام پژوهی۱۸*ثبت نام در دوره
۶مدیریت بحران۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۷مدیریت مدرسه محوری۱۶*متعاقبا اعلام می گردد.
۸مدیریت شوراها در مدرسه۱۲*متعاقبا اعلام می گردد.
۹نرم افزارهای مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین فناوری

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱مقدمات مدیریت آموزشگاهی۲۴*ثبت نام در دوره
۲آیین نگارش و مکاتبات اداری۲۴*ثبت نام در دوره
۳قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی۱۶*ثبت نام در دوره
۴آموزش نرم افزار تخصصی شاد۶*ثبت نام در دوره
۵تحلیل محتوای رسانه های آموزشی۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین پرورشی

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱آشنایی با مبانی اندیشه ای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی درباره تعلیم و تربیت۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۲آشنایی با تشکل های دانش آموزی قانونی در آموزش و پرورش
(شورای دانش آموزی-هلال احمر-پیشتازان-فرزانگان-اتحادیه انجمن های اسلامی و بسیج)
۱۸*متعاقبا اعلام می گردد.
۳قرائت قرآن کریم (روخوانی و روان خوانی)۴۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۴قدرت بهره گیری از آیات قرآن وتوانایی استناد به آنها در نوشتار و گفتار۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۵آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز۲۰*متعاقبا اعلام می گردد.
۶آشنایی با وظایف مربی و نیاز متربی در عصر حاضر۱۸متعاقبا اعلام می گردد.
۷مدیریت مورد۱۸*متعاقبا اعلام می گردد.
۸شیوه های خود مراقبتی کودکان و نوجوانان در برابر تهدید ها و آسیب های جنسی۱۸*متعاقبا اعلام می گردد.
۹شیوه های نوین تربیت دانش آموزان با در نظر گرفتن تحولات فرهنگی در عرصه های ملی و بین المللی۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۰آموزش مهارت های زندگی۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۱مدیریت فعالیت های پرورشی۸*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۲آشنایی با فرقه ها و نحله های انحرافی۲۸*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه هنرآموزان هنرستان ها

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
۱روانشناسی تربیتی*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس*ثبت نام در دوره
۳اصول طراحی آموزشی*ثبت نام در دوره
۴مدیریت فنی کارگاه ها*متعاقبا اعلام می گردد.
۵کاربرد وسایل آزمایشگاهی و نگهداری آن ها*متعاقبا اعلام می گردد.
۶تولید و کابرد ابزارهای آموزشی*متعاقبا اعلام می گردد.
۷ارزیابی نظام های آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی*متعاقبا اعلام می گردد.
۸روش های فعال یاددهی-یادگیری*متعاقبا اعلام می گردد.
۹سنجش و ارزشیابی فعالیت های علمی*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۰معلم آنلاین و شبکه شاد*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معلمان مدارس

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱روانشناسی تربیتی۲۴*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس۲۴*ثبت نام در دوره
۳اصول طراحی آموزشی۱۶*ثبت نام در دوره
۴درس پژوهی ۱۸*ثبت نام در دوره
۵ارزشیابی کیفی-توصیفی ۲۰**ثبت نام در دوره
۶مدیریت کلاس درس۳۲*ثبت نام در دوره
۷اسناد بالادستی-سند تحول۱۶*متعاقبا اعلام می گردد.
۸اخلاق حرفه ای۲۰*متعاقبا اعلام می گردد.
۹افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن۲۰*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۰بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان۱۲*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۱تغییرات و نوآوری های علمی درس...-*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۲روش های فعال یاددهی-یادگیری۳۲*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۳مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد۲۴*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۴نظریه ها و راهبرد های نظام تکلیف دهی پژوهش محور-*متعاقبا اعلام می گردد.
۱۵مدیریت مورد۱۷متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیفعنوان دوره ویژه پیش دبستانمدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
۱روانشناسی تربیتی۲۴*ثبت نام در دوره
۲روش ها و فنون تدریس۲۴*ثبت نام در دوره
۳درس پژوهی۱۸*ثبت نام در دوره
۴ارزشیابی کیفی-توصیفی۲۰*ثبت نام در دوره
۵راهنمای علمی نگارش طرح درس۲۴*ثبت نام در دوره
۶آموزش و پرورش پیش دبستان۱۶*ثبت نام در دوره
۷کاربرد هنر در آموزش و پرورش پیش دبستانی۳۶*متعاقبا اعلام می گردد.
۸روش های تربیت بدنی در دوره پیش دبستانی۳۲*متعاقبا اعلام می گردد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟