صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای معلمان مدارس غیردولتی

مطابق دستورالعمل 300/236  مورخ 99/5/19
کلیه معلمان شاغل در مدارس غیردولتی تا مهر 1402 گواهی صلاحیت حرفه ای دریافت خواهند نمود.

 

معرفی دوره های الزامی کارکنان مدارس غیر دولتی ویژه اخذ صلاحیت حرفه ای

 
ردیف

عناوین دوره های ویژه موسسان

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
1مقدمات مدیریت آموزشگاهی24*ثبت نام در دوره
2آیین نگارش و مکاتبات اداری24*ثبت نام در دوره
3روش های توانمند سازی عوامل انسانی24*متعاقبا اعلام می گردد.
4روش های تحلیل وضعیت موجود مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
5مستند سازی و شاعه تجارب موفق آموزش و پرورش24*متعاقبا اعلام می گردد.

 
ردیف

عناوین دوره های ویژه مدیران مدارس

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
1مقدمات مدیریت آموزشگاهی24*ثبت نام در دوره
2آیین نگارش و مکاتبات اداری24*ثبت نام در دوره
3ارزشیابی کیفی - توصیفی32*ثبت نام در دوره
4نرم افزار های مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
5شاداب سازی12*متعاقبا اعلام می گردد.
6مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی16*متعاقبا اعلام می گردد.
7مدیریت مورد18*متعاقبا اعلام می گردد.
8آموزش های مجازی24*متعاقبا اعلام می گردد.
9تعالی مدیریت(ویژه متوسطه) و طرح تدبیر (ویژه ابتدایی)12*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین آموزشی

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
1مقدمات مدیریتی آموزشگاهی24*ثبت نام در دوره
2آیین نگارش و مکاتبات24*ثبت نام در دوره
3نرم افزارهای مدرسه-*متعاقبا اعلام می گردد.
4مدیریت شوراها در مدرسه12*متعاقبا اعلام می گردد.
5مدیریت مدرسه محوری16*متعاقبا اعلام می گردد.
6افت تحصیلی و شیوه های پیششگیری از آن20*متعاقبا اعلام می گردد.
7بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان12*متعاقبا اعلام می گردد.
8مدیریت بحران24*متعاقبا اعلام می گردد.
9درس پژوهی یا اقدام پژوهی18*راهنمایی و ثبت نام در دوره
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین فناوری

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
1مقدمات مدیریت آموزشگاهی24*ثبت نام در دوره
2آیین نگارش و مکاتبات اداری24*ثبت نام در دوره
3قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی16*ثبت نام در دوره
4آموزش نرم افزار تخصصی شاد6*متعاقبا اعلام می گردد.
5تحلیل محتوای رسانه های آموزشی24*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معاونین پرورشی

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
1آشنایی با مبانی اندیشه ای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی درباره تعلیم و تربیت24*متعاقبا اعلام می گردد.
2آشنایی با تشکل های دانش آموزی قانونی در آموزش و پرورش
(شورای دانش آموزی-هلال احمر-پیشتازان-فرزانگان-اتحادیه انجمن های اسلامی و بسیج)
18*متعاقبا اعلام می گردد.
3قرائت قرآن کریم (روخوانی و روان خوانی)44*متعاقبا اعلام می گردد.
4قدرت بهره گیری از آیات قرآن وتوانایی استناد به آنها در نوشتار و گفتار24*متعاقبا اعلام می گردد.
5آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز20*متعاقبا اعلام می گردد.
6آشنایی با وظایف مربی و نیاز متربی در عصر حاضر18متعاقبا اعلام می گردد.
7مدیریت مورد18*متعاقبا اعلام می گردد.
8شیوه های خود مراقبتی کودکان و نوجوانان در برابر تهدید ها و آسیب های جنسی18*متعاقبا اعلام می گردد.
9شیوه های نوین تربیت دانش آموزان با در نظر گرفتن تحولات فرهنگی در عرصه های ملی و بین المللی24*متعاقبا اعلام می گردد.
10آموزش مهارت های زندگی24*متعاقبا اعلام می گردد.
11مدیریت فعالیت های پرورشی8*متعاقبا اعلام می گردد.
12آشنایی با فرقه ها و نحله های انحرافی28*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه هنرآموزان هنرستان ها

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
1روانشناسی تربیتی*ثبت نام در دوره
2روش ها و فنون تدریس*ثبت نام در دوره
3اصول طراحی آموزشی*ثبت نام در دوره
4مدیریت فنی کارگاه ها*متعاقبا اعلام می گردد.
5کاربرد وسایل آزمایشگاهی و نگهداری آن ها*متعاقبا اعلام می گردد.
6تولید و کابرد ابزارهای آموزشی*متعاقبا اعلام می گردد.
7ارزیابی نظام های آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی*متعاقبا اعلام می گردد.
8روش های فعال یاددهی-یادگیری*متعاقبا اعلام می گردد.
9سنجش و ارزشیابی فعالیت های علمی*متعاقبا اعلام می گردد.
10معلم آنلاین و شبکه شاد*متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیف

عناوین دوره های ویژه معلمان مدارس

مدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
1روانشناسی تربیتی24*ثبت نام در دوره
2روش ها و فنون تدریس24*ثبت نام در دوره
3اصول طراحی آموزشی16*ثبت نام در دوره
4درس پژوهی 18*ثبت نام در دوره
5ارزشیابی کیفی-توصیفی 20**ثبت نام در دوره
6مدیریت کلاس درس32*ثبت نام در دوره
7اسناد بالادستی-سند تحول16*متعاقبا اعلام می گردد.
8اخلاق حرفه ای20*متعاقبا اعلام می گردد.
9افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن20*متعاقبا اعلام می گردد.
10بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان12*متعاقبا اعلام می گردد.
11تغییرات و نوآوری های علمی درس...-*متعاقبا اعلام می گردد.
12روش های فعال یاددهی-یادگیری32*متعاقبا اعلام می گردد.
13مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد24*متعاقبا اعلام می گردد.
14نظریه ها و راهبرد های نظام تکلیف دهی پژوهش محور-*متعاقبا اعلام می گردد.
15مدیریت مورد17متعاقبا اعلام می گردد.
 
ردیفعنوان دوره ویژه پیش دبستانمدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام در دوره
1روانشناسی تربیتی24*ثبت نام در دوره
2روش ها و فنون تدریس24*ثبت نام در دوره
3درس پژوهی18*ثبت نام در دوره
4ارزشیابی کیفی-توصیفی20*ثبت نام در دوره
5راهنمای علمی نگارش طرح درس24*ثبت نام در دوره
6آموزش و پرورش پیش دبستان16*ثبت نام در دوره
7کاربرد هنر در آموزش و پرورش پیش دبستانی36*متعاقبا اعلام می گردد.
8روش های تربیت بدنی در دوره پیش دبستانی32*متعاقبا اعلام می گردد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟