با اطمینان خاطر در مراکز پیش از دبستان آموزش دهید  
ردیف

عناوین دوره های ویژه مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان و والدین

کد دورهمدتشروعساعتروزشهریه به تومانلینک ثبت نام
۱آشنایی با رویکردهای نوین آموزش پیش از دبستان
-حضوری(HIGH SCOPE)
۹۱۴۰۰۴۷۵۱۶تیرماه۱۵-۱۹سه شنبه‌۵۶۰۰۰۰ثبت نام
۲پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان-حضوری۹۲۵۰۳۷۲۷۱۴تیرماه۱۵-۱۹یکشنبه۴۹۰۰۰۰ثبت نام
۳بهداشت و حفاظت از محیط زیست- آنلاین۹۲۱۰۰۸۴۶۱۶تیرماه۱۱-۱۳چهارشنبه۲۸۸۰۰۰ثبت نام
۴مهارتهای فردی و اجتماعی در کودکان- آنلاین۹۹۵۰۶۲۳۷۱۲تیرماه۱۶-۱۹دوشنبه‌۲۱۶۰۰۰ثبت نام
۵پرورش خلاقیت- آنلاین۹۱۴۰۰۵۲۱۱۶تیرماه۱۷-۱۹دوشنبه۲۸۸۰۰۰ثبت نام
۶تربیت فرزند- آنلاین۹۱۳۰۱۸۴۶۶تیرماه۱۷-۱۹چهارشنبه۱۰۸۰۰۰ثبت نام
۷بازی درمانی- آنلاین۹۱۴۰۱۳۲۳۲۰تیرماه۱۶-۱۸:۳۰شنبه‌۳۶۰۰۰۰ثبت نام

 

 

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟