نام دورهکد دورهمدت دورهمدرس دورهمخاطبین دورهسرفصل های دوره
حقوق شهروندی(حقوق شهروندی در نظام اداری)995059118دکتر مسعود سلیانیویژه تمام کد رشته های شغلی
حقوق شهروندی(منشور حقوق شهروندی)995059246دکتر مسعود سلیانیحق اقتصاد شفاف ورقابتی،حق دسترسی به مقامات و ماموران اداری،حق دادخواهی اداری،
حق جبران خسارات وارده به مردم در اثر قصور دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها،حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه،حق رفاه و تامین اجتماعی
مهارت های نوشتن9950564624دکتر محمد دهریزیویژه آموزگاران و دبیران محترم مدارس
آموزش و توسعه فرهنگ نماز9250300616سید جواد بهشتی‎ویژه آموزگاران و دبیران محترم مدارس با کد رشته شغلی 101 و 102
تفکر انتقادی9140141416دکتر سعید انواری - دکتر اکبر سلطانیویژه : آموزگاران  و دبیرانمعرفی تفکر نقادانه،مغالطات لفظی،چیستی و انواع استدلال،انواع استدلال های استقرایی،تفاوت تبیین و استدلال-دلیل و علت-شاهد و دلیل، قیاس و انواع ان و مغالطات حوزه قیاس، پیش فرضها و لوازم استدلال
برنامه ریزی توسعه فردی9140041224دکتر بهزاد ابوالعلایی
تولید محتوای الکترونیکی9200241448_word,powerpoint,photoshop,..
دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)9950615224سرکار خانم دکتر فریدونیویژه رشته های شغلی آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی و مدیریت واحد آموزشیتعریف و تبیین مفهوم اقدام پژوهی
مقایسه اقدام پژوهی با درس پژوهی
شرح کامل مراحل سه گانه و گام های نُه گانه اقدام پژوهی
آموزش کامل شیوه های استاندارد تجزیه و تحلیل در اقدام پژوهی
آموزش نحوه مستند سازی اقدام پژوهی
بیان نکات طلایی برای انجام یک پروژه موفق اقدام پژوهی
اصول و فنون مشاوره و راهنمایی9140100912جناب اقای دکتر نجارآیین نامه اجرایی مدارس
آشنایی با کلیات نگهداری اموال دولتی و امور مالی- مدرس
مبانی برنامه ریزی درسی9140049624جناب اقای دکتر صادق زاده
جناب اقای دکتر حاجی آقالو
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری آن
برنامه درس ملی
درس پژوهی9950611718مصدقی نیک
ساکی
روزبهانی
فضلی خانی
ترکمن
حسینی خواه
ویژه رشته های شغلی آموزگاری(101)، دبیری(102)، هنرآموزی(103) و مدیریت واحد آموزشی(120)
اخلاق حرفه ای در مدرسه9130126520قراملکی
دوره آموزشی مدیریت کلاس9140152232اقای دکتر میرکمالی
اقای دکتر عبدالهی
مدیریت و رهبری
نظارت و راهنمایی
سازمان و قوانین آموزش و پرورش9140048212جناب اقای دکتر صافیآیین نامه هدایت تحصیلی
اصول راهنمایی و مشاوره
ارزشیابی کیفی توصیفیخانم روزبهانیویژه همکاران شاغل در مدارس غیردولتی