توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل 15 نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک 13- طبقه دوم یا میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی-کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک - طبقه دوم تلفن : 43313

دوره‌های آموزشی حضوری - با توجه به مصوبه ستاد کرونا برگزاری کلاس های حضوری در وضعیت هشدار به صورت آنلاین برگزار می شود.

راهنمای ثبت نام

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) شهریه(تومان) شروع پایان ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا
1
بدوخدمت معلمان- گروه جدید
91402409 54 445.000 99/04/26 99/05/01 8:30-13:30 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
2
بازی های پیش دبستان و فعالیت های آموزشی پیش دبستان
92305707
92600234
48 480.000 99/04/08 99/04/16 14-19 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی- حضوری
91400416 32 320.000 99/04/08 99/04/13 8:30-13 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
4

تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی اول تا ششم ابتدایی

91400416 32 320.000 99/04/21 99/04/26 8:30-13:30 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
5
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
91400416 32 320.000 99/04/20 99/04/25 8:30-13 ایام هفته موسسه شهید مهدوی
6
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی- حضوری
91400416 32 320.000 99/05/11 99/05/18 8:30-13:30 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
7
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی- حضوری
91400416 32 320.000 99/04/28 99/05/02 14-19 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
8
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
91400416 32 320.000 99/04/20 99/04/25 14-19 ایام هفته موسسه شهید مهدوی
9
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
91402409 32 320.000 99/05/04 99/05/09 8:30-13 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
10
فرایند برنامه ریزی تکالیف درسی دانش آموزان (تکالیف مهارت محور)
99506614 24 240.000 99/04/28 99/04/31 8:30-12:30 ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
11
بررسی،تحلیل و روش تدریس ریاضی اول دوره اول متوسطه(پایه هفتم)
91101616 24 204.000 متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد ایام هفته موسسه شهید مهدوی
12

بررسی،تحلیل و روش تدریس ریاضی دوم دوره اول متوسطه(پایه هشتم)

91703362 30 240.000 متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد ایام هفته موسسه شهید مهدوی
13
بررسی،تحلیل و روش تدریس ریاضی سوم دوره اول متوسطه(پایه نهم)
91101507 30 240.000 متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد ایام هفته موسسه شهید مهدوی
14
اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
91400513 16 116.000 متعاقبا اعلام می گردد. متعاقبا اعلام می گردد. متعاقبا اعلام می گردد. ایام هفته موسسه شهید مهدوی
دوره‌ آموزشی ویژه مدیران
رهبری آموزشی و مدیریت ارتباطات در مدرسه
91300125
91400479
20
16
255.000 متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد ایام هفته موسسه شهید مهدوی
19
روش ها و فنون نوین تدریس- مقدماتی تخصصی سطح 2 - استاد میرشفیعی
91400322 32 192.000 متعاقبا اعلام می گردد. متعاقبا اعلام می گردد. متعاقبا اعلام می گردد. ایام هفته موسسه شهید مهدوی
20
مهارت های تفکر و حل مسئله
*** 16 112.000 متعاقبا اعلام می گردد. متعاقبا اعلام می گردد. متعاقبا اعلام می گردد. ایام هفته موسسه شهید مهدوی
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک 13- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک 6- طبقه دوم - شماره واتساپ : 09056755130
- تلفن:43313

مجتمع فنی بازتاب علم : میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم-۴۴۱۵۷۶۴۰

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه (تومان) شروع پایان ساعت برگزاری روز برگزاری نحوه اجرا ثبت نام دوره
۱ دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی 91400416 32 ۲۰ 320.000 9/07/12 99/07/21 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
۱ دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی 91400416 32 ۲۰ 320.000 9/07/12 99/07/21 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
2 دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی 91400416 32 ۲۰ 320.000 99/07/27 99/08/07 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
2 دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی 91400416 32 ۲۰ 320.000 99/07/27 99/08/07 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
2 دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی 91400416 32 ۲۰ 320.000 99/09/01 99/09/10 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
2 دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی 91400416 32 ۲۰ 320.000 99/09/01 99/09/10 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
3 بدوره آنلاین دوخدمت معلمان 91402409 54 ۲۰ 445.000 99/08/17 99/08/28 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
3 دوره آنلاین بازی های پیش دبستان و دبستان ---- 32 ۲۰ 320.000 99/09/22 99/10/01 15-19 ایام هفته آنلاین ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها: میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه اول، مجتمع آموزشی بازتاب علم-

مجتمع آموزشی جاوید : بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸ - تلفن: 44236812

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه (تومان) شروع دوره پایان دوره مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت دوره ثبت نام دوره
۱ بدوخدمت معلمان 91402409 54 ۲۰ 378.000 98/11/12 98/12/14 98/10/27 15-18:20 ایام هفته مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
2 مهارت های تفکر و حل مسأله 91401414 16 20 112.000 98/11/30 98/12/07 98/11/29 15-18:20 شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲ شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت 91400485 10 ۲۰ 70.000 98/12/10 98/12/14 98/12/10 15-18:20 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۳ اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط کار و اصول پذیرایی و تشریفات 99506484 12 ۲۰ 60.000 98/11/26 98/11/30 98/11/12 15-18:30 شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
7 روشها وفنون نوین تدریس 91400312 24 20 168.000 98/11/16 98/11/28 98/11/15 15-18:20 چهارشنبه- شنبه- یکشنبه- دوشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
5 آموزش مفاهیم ریاضی ششم دبستان 91103234 24 ۲۰ 168.000 98/11/02 98/11/14 98/11/01 15-18:20 شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
6 بهداشت و نگهداری مواد غذایی 92100927 20 20 120.000 98/12/03 98/12/12 98/12/02 15-18:20 شنبه- دوشنبه- چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها:بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸
مجتمع آموزشی جاوید- تلفن: 44236812

پایگاه شهید جلالی : تهرانسر.بلوار اصلی- نبش بلوار لاله- جنب گل فروشی ژالان- مدرسه شهید جلالی2- تلفن تماس: 09054276725 (خانم ابدی)

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) شهریه(تومان) شروع ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا ثبت نام دوره
۱ تولید محتوای الکترونیکی 48 480.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
2 تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول (ریاضی-فارسی-علوم) 91400469 32 320.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
3 تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم(ریاضی-فارسی-علوم) 91400469 32 320.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
4 تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم(ریاضی-فارسی-علوم) 91400469 32 320.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
5 تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم(ریاضی-فارسی-علوم) 91400469 32 320.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
6 تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم(ریاضی-فارسی-علوم) 91400469 32 320.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
7 تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم(ریاضی-فارسی-علوم) 91400469 32 320.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
8 فعالیت های آموزشی پیش دبستانی و آموزش و پرورش پیش دبستان **** 32 320.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
9 بدوخدمت معلمان 91402409 54 445.000 99/04/21 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
10 بررسی و روش تدریس عربی پایه هفتم 91002608 24 240.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
11 بررسی و روش تدریس عربی پایه هشتم 91001506 32 320.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
12 بررسی و روش تدریس عربی پایه نهم 91001606 32 320.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
13 بررسی و روش تدریس ریاضی پایه هفتم 91101615 40 400.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
14 بررسی و روش تدریس ریاضی پایه هشتم 91101404 32 320.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
15 بررسی و روش تدریس ریاضی پایه نهم 91101506 32 320.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
15 دوره تخصصی بدوانتصاب مدیران و معاونین(اجرایی، انضباطی و ..) 44 440.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
15 تولیدمحتوای الکترونیکی(محل برگزاری میدان آزادی) 48 480.000 99/05/04 8:30 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانسر.بلوار اصلی.نبش بلوار لاله.جنب گل فروشی ژالان-
مدرسه شهید جلالی2- تلفن تماس: 09054276725 (خانم ابدی)

پایگاه آب و آینه : خیابان پاسداران - نیستان اول پلاک 30- مدرسه آب و آینه شماره تماس: 22247474

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) شروع پایان ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا ثبت نام دوره
۱ -بدوخدمت معلمان 91402409 54 تیرماه مردادماه 14-17 شنبه- چهارشنبه پایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
2 -استعدادمحوری 99506139 16 تیرماه مردادماه 14-17 شنبه- چهارشنبه پایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
3 پروژه محوری کشف وحل مسئله 91401414 16 تیرماه مردادماه 14-17 شنبه- چهارشنبه پایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
4 بازی محوری 91400525 24 تیرماه مردادماه 14-17 شنبه- چهارشنبه پایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
5 اثرهمراهی مدرسه -خانواده 91201825 12 تیرماه مردادماه 14-17 شنبه- چهارشنبه پایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
6 چرخش به راهبری یادگیری شناخت گرایی تا سازنده گرایی 91401109 24 98/05/26 ۹8/05/28 14-17 شنبه- چهارشنبه پایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها : خیابان پاسداران - نیستان اول پلاک 30- مدرسه آب و آینه شماره تماس: 22247474

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
۱ بدوخدمت معلمان 91402409 32 30 380.000 98/11/17 98/12/08 98/11/15 8:30-13:30 پنجشنبه - جمعه دبستان دخترانه اکسیردانش پارس درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
2 تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی 91400469 32 30 224.000 98/11/15 98/12/07 98/11/12 14-19:30 سه شنبه - چهارشنبه دبستان دخترانه اکسیردانش پارس در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3 تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی 91400469 16 30 224.000 98/11/17 98/12/02 98/11/15 8:30-13:30 پنجشنبه- جمعه دبستان دخترانه اکسیردانش پارس در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
پایگاه اکسیر دانش پارس: کرج - میدان آزادگان- بلوار امام رضا (علیه السلام)- اردلان 3- دبستان دخترانه اکسیر دانش- تلفن: 09358209024

پایگاه اکسیردانش پارس: کرج - میدان آزادگان- بلوار امام رضا(علیه السلام)- اردلان 3- دبستان دخترانه اکسیر دانش پارس- تلفن تماس: 09358209024

پایگاه معراج دانش : پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت (موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه (تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
۱ دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ 25 224 ۹8/04/04 ۹۷/05/01 98/04/03 8:30-14 سه شنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۲ دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ 25 224 ۹8/04/04 ۹۷/05/01 98/04/03 8:30-14 سه شنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۳ دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ 25 224 ۹8/04/04 98/05/01 98/04/03 8:30-14 سه شنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۴ دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ 25 224 ۹8/04/05 98/05/02 98/04/03 8:30-14 چهارشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۵ دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ 25 224 ۹8/04/05 98/05/02 98/04/03 8:30-14 چهارشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۶ دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ 25 224 ۹8/04/05 98/05/02 98/04/03 8:30-14 چهارشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۷ دوره آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان (خواندن،نوشتن،ریاضی) 91400۵۱۳ 20 25 140 98/04/02 98/04/23 98/04/01 9-13 یکشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۸ دوره آموزش حضوری نقاشی کودکان پیش دبستانی ۹۲۳۰۵۷۰۷ ۳۲ 25 224 98/04/10 98/05/07 98/04/10 8:30-14 دوشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۹ دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه اول ،دوم و سوم )
۹۱۴۰۰۴۶۹ 18 ۲۰ 126 98/04/09 98/04/22 98/04/08 9-13 شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
10 دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه چهارم،پنجم،ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹ 18 ۲۰ 126 98/04/29 98/05/13 98/05/28 8:30-14 شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت
(موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

مجتمع فنی ایرانیان : میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
۱ بدوخدمت معلمان 91402409 54 ۲۰ 378.000 98/09/16 - 98/9/14 بعداز ظهرها شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۲ دوره آموزشی تحلیل کتب پایه ششم ۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ ۲۰ 200۰۰۰ ۹8/05/22 98/05/30 98/05/22 43721 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال ثبت نام ثبت نام دوره
۳ دوره آموزشی تحلیل کتب پایه اول-گروه جدید – خانم سوهانی ۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ ۲۰ 224 98/06/02 ۹8/06/06 98/06/01 12:30-16 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال ثبت نام ثبت نام دوره
4 دوره آموزشی تحلیل کتب پایه دوم-گروه جدید – خانم سوهانی ۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ ۲۰ 224 98/06/09 ۹8/06/13 98/06/08 12:30-16 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال ثبت نام ثبت نام دوره
5 دوره آموزشی تحلیل کتب پایه سوم-گروه جدید – خانم سوهانی ۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ ۲۰ 224 98/06/23 ۹8/06/27 98/06/22 12:30-16 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال ثبت نام ثبت نام دوره
6 دوره آموزشی تحلیل کتب پایه چهارم ۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹8/05/02 ۹8/05/10 ۹8/05/01 9-12:30 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان در حال ثبت نام ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

خادم عرشیان : اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: 09121281238

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
1 بدو خدمت معلمان ۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴ ۲۰ 378.000 98/07/20 98/08/01 تا پایان تکمیل ظرفیت 14:30-18:30 شنبه تا چهارشنبه خادم عرشیان درحال ثبت نام ثبت نام دوره
2 تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم 91400469 32 ۲۰ 192 98/05/26 98/06/03 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-12:30 شنبه تا
پنجشنبه
خادم عرشیان در حال ثبت نام ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: 09121281238

پایگاه نیکو : خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، بعد از کوچه داد، نرسیده به کوچه سهیل یا میرزاپور، پش‌دبستان و دبستان بین‌الملل نیکو- ۲۶۴۵۸۷۱۶ - ۰۹۳۶۸۲۶۲۸۹۸

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
1 روابط در مدرسه با نگاهی به ویژگی‌های مدارس شاد 91400487 12 ۲۰ 200.000 98/11/16 98/11/17 تا زمان تکمیل ظرفیت 13-18 چهارشنبه- پنجشنبه مدرسه نیکو در حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
2 اقدام پژوهی 91401409 24 ۲۰ 200.000 98/11/17 98/11/18 تا زمان تکمیل ظرفیت 8:30-12:30 یکشنبه- سه شنبه مدرسه نیکو در حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
3 مقاله نویسی 99506152 24 ۲۰ 200.000 98/11/12 -- تا زمان تکمیل ظرفیت 13:30-17 پنجشنبه- جمعه مدرسه نیکو در حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره

پایگاه علم و پرواز : نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز تلفن: 55341942

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
۱ نحوه استفاده از تخته هوشمند
(آموزش الکترونیک)
91400864 20 ۲۰ 144 98/05/07 98/05/09 98/05/06 14-18 دوشنبه- سه شنبه – چهارشنبه مدرسه علم و پرواز در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2 تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول 91400416 32 ۲۰ 224 98/05/30 ۹8/06/09 98/05/29 8:30-13:30 شنبه
تا
چهارشنبه
مدرسه علم و پرواز در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3 تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم 91400416 32 ۲۰ 224 ۹8/06/09 ۹8/06/16 ۹8/06/08 8:30-13 ایام هفته مدرسه علم و پرواز درحال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4 شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت 91400485 10 ۲۰ 60 98/04/16 ۹8/04/17 ۹8/04/16 8:30-13 شنبه – یکشنبه مدرسه علم و پرواز اتمام
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز
تلفن: 55341942

پایگاه آیین مهر: شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2 تلفن: 55864345-55864629

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) شهریه(تومان) شروع پایان ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا ثبت نام دوره
1 تحلیل محتوای کتب
درسی پایه اول و برقراری ارتباط با کودک
91400469 56 560.000 99/05/05 99/05/12 8-15 ایام هفته مدرسه آیین مهر ثبت نام در دوره
2 تحلیل محتوای کتب
درسی دوم ابتدایی
91400469 32 320.000 99/04/29 99/05/02 8-15 ایام هفته مدرسه آیین مهر ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها:شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2
تلفن: 55864345-55864629

پایگاه آفتاب : قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک 43 – طبقه سوم- واحد6 تلفن: 22241292 -22679213

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرای وضعیت ثبت نام دوره
1 شیوه های موثر تشویق
و تنبیه درتعلیم و تربیت
91400485 10 ۲۰ 70.000 98/07/28 ۹8/07/29 98/07/25 15- 19:30 یکشنبه - دوشنبه مرکز آفتاب در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2 مهارت های تفکر و حل مسئله 91401414 16 ۲۰ 112.000 98/07/18 98/07/25 98/07/16 8-14 پنجشنبه مرکز آفتاب در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3 روابط انسانی در مدرسه 91400478 12 ۲۰ 84.000 98/08/21 98/08/22 98/08/20 14-19:30 پنجشنبه مرکز آفتاب در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4 تحلیل محتوای کتب ریاضی اول تا ششم ابتدایی 91400469 16 ۲۰ 126.000 98/07/21 98/07/23 98/07/19 15-19:30 سه شنبه – چهارشنبه-پنجشنبه مرکز آفتاب در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک 43 – طبقه سوم- واحد6
تلفن: 22241292 -22679213

پایگاه مهرتابن : تهرانپارس فلکه ی چهارم- خیابانمظفری شمالی نرسیده به خیابان حاجیان(220 شرقی) پلاک 201 موسسه مهر تابان تلفن تماس: 77711907-09378900570(خانم صادقی)

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) شهریه(تومان) شروع پایان ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا ثبت نام دوره
1 بدوخدمت معلمان 91402409 54 445.000 99/03/17 99/03/21 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی 91400469 32 320.000 99/03/17 99/03/21 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم 91400469 32 320.000 99/03/17 99/03/21 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم 91400469 32 320.000 99/03/17 99/03/21 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم 91400469 32 320.000 99/03/17 99/03/21 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم 91400469 32 320.000 99/03/17 99/03/21 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی اول تا ششم ابتدایی 91400469 32 320.000 99/03/17 99/03/21 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
درس پژوهی 99506117 18 180.000 99/03/24 99/03/27 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
روش ها و فنون تدریس 91400312 16 160.000 99/03/24 99/03/27 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی و فارسی 91400513 16 160.000 99/03/24 99/03/27 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
ارزشیابی کیفی - توصیفی 91400715 20 200.000 99/03/24 99/03/27 متعاقبا اعلا می گردد شنبه تا چهارشنبه تهرانپارس ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس -تلفن تماس:09378900570(خانم صادقی)

پایگاه سرواندیشان : تهرانپارس- 180 غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف) شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-7772300

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
۱ آموزش و پرورش پیش دبستان 91400413 16 ۲۰ 100 98/05/24 ۹8/06/07 98/05/23 9-14:30 پنجشنبه مدرسه سرو اندیشان آفتاب در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2 روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره اول ابتدایی **** 40 ۲۰ 850 98/06/02 ۹8/06/12 98/06/01 9-19 شنبه- سه شنبه اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3 روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره دوم ابتدایی **** 40 ۲۰ 850 ۹8/06/03 ۹8/06/13 ۹8/06/02 9-17 یکشنبه- چهارشنبه اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4 روش های نوین آموزش علومویژه دبیران اول متوسطه *** 40 ۲۰ 850 98/06/04 ۹8/06/14 98/06/03 9-17 دوشنبه – پنجشنبه اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
5 ارزشیابی کیفی – توصیفی 91400715 20 ۲۰ 150 98/06/05 ۹8/06/12 98/06/03 9-16 سه شنبه اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
6 درس پژوهی 99506117 18 ۲۰ 120 98/06/03 ۹8/06/10 98/06/01 9-16 یکشنبه ها اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
7 اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی 99506118 40 ۲۰ 100 98/06/04 ۹8/06/11 98/06/03 9-16 دوشنبه ها اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
8 راهنمای علمی نگارش طرح درس *** 24 ۲۰ 170 98/06/02 ۹8/06/14 98/06/09 9-16 شنبه ها اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
9 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی 91707374 16 ۲۰ 100 98/06/14 ۹8/06/21 98/06/11 9-16 پنجشنبه اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
10 مدیریت مدرسه محوری 91401517 16 ۲۰ 100 98/06/07 ۹8/06/08 98/06/05 9-16 پنجشنبه- جمعه اندیشه آفرینان شریف در حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس- 180 غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف)
شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-7772300

پایگاه خجستگان زهرا : مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک 21–دبستان خجستگان زهرا تلفن های تماس: 77627555-77689567

ردیف عنوان دروه کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
1 بدو خدمت معلمان ۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴ ۲۰ 378.000 98/07/20 98/08/06 تا پایان تکمیل ظرفیت 14-18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه خجستگان زهرا درحال ثبت نام ثبت نام دوره
2 تربیت مربی پیش دبستان 9125707 32 ۲۰ 224 98/07/21 98/08/02 تا پایان تکمیل ظرفیت 14-18 یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه خجستگان زهرا در حال ثبت نام ثبت نام دوره
3 آموزش الکترونیک 91400468 20 ۲۰ 168 98/05/17 98/05/31 تا پایان تکمیل ظرفیت 14-18 یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه خجستگان زهرا در حال ثبت نام ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک 21–دبستان خجستگان زهرا
تلفن های تماس: 77627555-77689567

پایگاه شکوه شفق : خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک 5(منطقه6) تلفن: 88948291

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
1 بدو خدمت معلمان ۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ 98/05/08 98/05/16 تا پایان تکمیل ظرفیت 9-13 شنبه تا چهارشنبه شکوه شفق درحال ثبت نام ثبت نام دوره
2 اصول طراحی آموزشی 91400457 16 ۲۰ 96 98/06/02 98/06/04 تا پایان تکمیل ظرفیت 9-13 شنبه-یکشنبه دوشنبه شکوه شفق در حال ثبت نام ثبت نام دوره
3 تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول تا سوم 91400469 32 ۲۰ 224 98/06/09 98/06/12 تا پایان تکمیل ظرفیت 8-14 ایام هفته شکوه شفق در حال ثبت نام ثبت نام دوره
4 تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم تا ششم 91400469 32 ۲۰ 224 98/06/13 98/06/20 تا پایان تکمیل ظرفیت 8-14 ایام هفته شکوه شفق در حال ثبت نام ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک 5(منطقه6)
تلفن: 88948291

پایگاه توسعه فکر - خیابان شریعتی- بالاتر از میردادماد- کوچه زیبا - جنب پارک نصر - تلفن تماس: 09916364380 خانم هاشمی

ردیف عنوان دوره کد مدت(ساعت) ظرفیت شهریه(تومان) شروع پایان مهلت ثبت نام ساعت برگزاری روز برگزاری محل اجرا وضعیت ثبت نام دوره
1 دوره آنلاین تربیت مربی فکرپروری و خلاقیت کودک و نوجوان *** 16 ۲۰ 96.000 خردادماه - تا پایان تکمیل ظرفیت 16-20 پنجشنبه آنلاین در حال ثبت نام ثبت نام دوره
نشانی پایگاه : خیابان شریعتی- بالاتر از میردادماد- کوچه زیبا - جنب پارک نصر - تلفن تماس: 09916364380 خانم هاشمی

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟