توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل ۱۵ نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام ۳۰% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم یا میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی-کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک - طبقه دوم تلفن : ۴۳۳۱۳


دوره‌های آموزشی حضوری

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریثبت نام دوره
۱
روش تدریس پایه پنجم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰متعاقبا اطلاع رسانی می گرددمتعاقبا اطلاع رسانی می گردد۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۲
روش تدریس پایه دوم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۳/۱۰۱۴۰۲/۰۳/۲۲۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس پایه اول ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۴/۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۲۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس پایه ششم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰متعاقبا اطلاع رسانی می گرددمتعاقبا اطلاع رسانی می گردد۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس پایه سوم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۳/۲۹۱۴۰۲/۰۴/۰۶۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
بازی های پیش دبستان و دبستانی- فعالیت های آموزشی و پرورشی پیش از دبستان
۹۲۶۰۰۲۳۴
۹۲۳۰۵۷۰۷
۴۸۹۶۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۴/۱۰۱۴۰۲/۰۴/۲۶۱۶-۲۰ثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک ۶- طبقه دوم - شماره واتساپ : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰
- تلفن:۴۳۳۱۳

مجتمع فنی بازتاب علم : میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم-۴۴۱۵۷۶۴۰

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزارینحوه اجرا
۱دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۳۲۰.۰۰۰۹/۰۷/۱۲۹۹/۰۷/۲۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
۱دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۳۲۰.۰۰۰۹/۰۷/۱۲۹۹/۰۷/۲۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
۲دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۷/۲۷۹۹/۰۸/۰۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
۲دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۷/۲۷۹۹/۰۸/۰۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
۲دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۹/۰۱۹۹/۰۹/۱۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
۲دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۹/۰۱۹۹/۰۹/۱۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
۳بدوره آنلاین دوخدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۴۴۵.۰۰۰۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۸/۲۸۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
۳دوره آنلاین بازی های پیش دبستان و دبستان----۳۲۲۰۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۱۰/۰۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاین
محل برگزاری دوره ها: موسسه محمودی : شهران - فلکه دوم شهران - روبه روی مسجد امام علی - خیابان ششم غربی- کوچه زالزک زاده- پلاک ۵۱- واحد ۱۰- شماره تماس: ۳۴۳۱۷۹۷۵

مجتمع آموزشی جاوید : بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸ - تلفن: ۴۴۲۳۶۸۱۲

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروع دورهپایان دورهمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیت دوره
۱بدوخدمت معلمان ۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۳۷۸.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۲۹۸/۱۲/۱۴۹۸/۱۰/۲۷۱۵-۱۸:۲۰
ایام هفته مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام
۲مهارت های تفکر و حل مسأله ۹۱۴۰۱۴۱۴۱۶۲۰۱۱۲.۰۰۰۹۸/۱۱/۳۰۹۸/۱۲/۰۷۹۸/۱۱/۲۹۱۵-۱۸:۲۰شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام
۲شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت۹۱۴۰۰۴۸۵۱۰۲۰۷۰.۰۰۰۹۸/۱۲/۱۰۹۸/۱۲/۱۴۹۸/۱۲/۱۰۱۵-۱۸:۲۰
شنبه-دوشنبه-چهارشنبهمجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام
۳اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط کار و اصول پذیرایی و تشریفات۹۹۵۰۶۴۸۴۱۲۲۰۶۰.۰۰۰۹۸/۱۱/۲۶۹۸/۱۱/۳۰۹۸/۱۱/۱۲۱۵-۱۸:۳۰
شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاویددر حال ثبت نام
۷روشها وفنون نوین تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴۲۰۱۶۸.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۶۹۸/۱۱/۲۸۹۸/۱۱/۱۵۱۵-۱۸:۲۰چهارشنبه- شنبه- یکشنبه- دوشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام
۵آموزش مفاهیم ریاضی ششم دبستان۹۱۱۰۳۲۳۴۲۴۲۰۱۶۸.۰۰۰۹۸/۱۱/۰۲۹۸/۱۱/۱۴۹۸/۱۱/۰۱۱۵-۱۸:۲۰ شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاویداتمام ثبت نام
۶بهداشت و نگهداری مواد غذایی ۹۲۱۰۰۹۲۷۲۰۲۰۱۲۰.۰۰۰۹۸/۱۲/۰۳۹۸/۱۲/۱۲۹۸/۱۲/۰۲۱۵-۱۸:۲۰شنبه- دوشنبه- چهارشنبهمجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نام
محل برگزاری دوره ها:بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸
مجتمع آموزشی جاوید- تلفن: ۴۴۲۳۶۸۱۲

پایگاه شهید جلالی : تهرانسر.بلوار اصلی- نبش بلوار لاله- جنب گل فروشی ژالان- مدرسه شهید جلالی۲- تلفن تماس: ۰۹۰۵۴۲۷۶۷۲۵ (خانم ابدی)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراثبت نام دوره
۱تولید محتوای الکترونیکی۴۸۴۸۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۲تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول (ریاضی-فارسی-علوم)۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۳تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم(ریاضی-فارسی-علوم)۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۴تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم(ریاضی-فارسی-علوم)۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۵تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم(ریاضی-فارسی-علوم)۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۶تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم(ریاضی-فارسی-علوم)۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۷تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم(ریاضی-فارسی-علوم)۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۸فعالیت های آموزشی پیش دبستانی و آموزش و پرورش پیش دبستان****۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۹بدوخدمت معلمان ۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۴۴۵.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۱۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۰بررسی و روش تدریس عربی پایه هفتم ۹۱۰۰۲۶۰۸۲۴۲۴۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۱بررسی و روش تدریس عربی پایه هشتم۹۱۰۰۱۵۰۶۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۲بررسی و روش تدریس عربی پایه نهم۹۱۰۰۱۶۰۶۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۳بررسی و روش تدریس ریاضی پایه هفتم ۹۱۱۰۱۶۱۵۴۰۴۰۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۴بررسی و روش تدریس ریاضی پایه هشتم ۹۱۱۰۱۴۰۴۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۵بررسی و روش تدریس ریاضی پایه نهم ۹۱۱۰۱۵۰۶۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۵دوره تخصصی بدوانتصاب مدیران و معاونین(اجرایی، انضباطی و ..)۴۴۴۴۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
۱۵تولیدمحتوای الکترونیکی(محل برگزاری میدان آزادی)۴۸۴۸۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۴۸:۳۰شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانسر.بلوار اصلی.نبش بلوار لاله.جنب گل فروشی ژالان-
مدرسه شهید جلالی۲- تلفن تماس: ۰۹۰۵۴۲۷۶۷۲۵ (خانم ابدی)

پایگاه آب و آینه : خیابان پاسداران - نیستان اول پلاک ۳۰- مدرسه آب و آینه شماره تماس: ۲۲۲۴۷۴۷۴

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراثبت نام دوره
۱-بدوخدمت معلمان ۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴تیرماه مردادماه ۱۴-۱۷شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
۲-استعدادمحوری
۹۹۵۰۶۱۳۹
۱۶
تیرماه مردادماه ۱۴-۱۷شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
۳پروژه محوری کشف وحل مسئله ۹۱۴۰۱۴۱۴۱۶
تیرماه مردادماه ۱۴-۱۷شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
۴بازی محوری ۹۱۴۰۰۵۲۵
۲۴
تیرماه مردادماه ۱۴-۱۷شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
۵اثرهمراهی مدرسه -خانواده۹۱۲۰۱۸۲۵۱۲
تیرماه مردادماه ۱۴-۱۷شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
۶چرخش به راهبری یادگیری شناخت گرایی تا سازنده گرایی۹۱۴۰۱۱۰۹۲۴۹۸/۰۵/۲۶۹۸/۰۵/۲۸۱۴-۱۷شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها : خیابان پاسداران - نیستان اول پلاک ۳۰- مدرسه آب و آینه شماره تماس: ۲۲۲۴۷۴۷۴
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیت
۱بدوخدمت معلمان ۹۱۴۰۲۴۰۹۳۲۳۰۳۸۰.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۷۹۸/۱۲/۰۸۹۸/۱۱/۱۵۸:۳۰-۱۳:۳۰پنجشنبه - جمعهدبستان دخترانه اکسیردانش پارسدرحال ثبت نام
۲تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۰۲۲۴.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۵۹۸/۱۲/۰۷۹۸/۱۱/۱۲۱۴-۱۹:۳۰سه شنبه - چهارشنبهدبستان دخترانه اکسیردانش پارسدر حال ثبت نام
۳تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹
۱۶۳۰۲۲۴.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۷۹۸/۱۲/۰۲۹۸/۱۱/۱۵۸:۳۰-۱۳:۳۰پنجشنبه- جمعهدبستان دخترانه اکسیردانش پارسدر حال ثبت نام
پایگاه اکسیر دانش پارس: کرج - میدان آزادگان- بلوار امام رضا (علیه السلام)- اردلان ۳- دبستان دخترانه اکسیر دانش- تلفن: ۰۹۳۵۸۲۰۹۰۲۴

پایگاه اکسیردانش پارس: کرج - میدان آزادگان- بلوار امام رضا(علیه السلام)- اردلان ۳- دبستان دخترانه اکسیر دانش پارس- تلفن تماس: ۰۹۳۵۸۲۰۹۰۲۴

پایگاه معراج دانش : پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت (موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۵۲۲۴۹۸/۰۴/۰۴۹۷/۰۵/۰۱۹۸/۰۴/۰۳۸:۳۰-۱۴سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۵۲۲۴۹۸/۰۴/۰۴۹۷/۰۵/۰۱۹۸/۰۴/۰۳۸:۳۰-۱۴سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۳دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۵۲۲۴۹۸/۰۴/۰۴۹۸/۰۵/۰۱۹۸/۰۴/۰۳۸:۳۰-۱۴سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۴دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۵۲۲۴۹۸/۰۴/۰۵۹۸/۰۵/۰۲۹۸/۰۴/۰۳۸:۳۰-۱۴چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۵دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۵۲۲۴۹۸/۰۴/۰۵۹۸/۰۵/۰۲۹۸/۰۴/۰۳۸:۳۰-۱۴چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۶دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۵۲۲۴۹۸/۰۴/۰۵۹۸/۰۵/۰۲۹۸/۰۴/۰۳۸:۳۰-۱۴چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۷دوره آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان (خواندن،نوشتن،ریاضی)۹۱۴۰۰۵۱۳۲۰۲۵۱۴۰۹۸/۰۴/۰۲۹۸/۰۴/۲۳۹۸/۰۴/۰۱۹-۱۳یکشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۸دوره آموزش حضوری نقاشی کودکان پیش دبستانی۹۲۳۰۵۷۰۷۳۲۲۵۲۲۴۹۸/۰۴/۱۰۹۸/۰۵/۰۷۹۸/۰۴/۱۰۸:۳۰-۱۴دوشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۹دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه اول ،دوم و سوم )
۹۱۴۰۰۴۶۹۱۸۲۰۱۲۶۹۸/۰۴/۰۹۹۸/۰۴/۲۲۹۸/۰۴/۰۸۹-۱۳شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۱۰دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه چهارم،پنجم،ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۱۸۲۰۱۲۶۹۸/۰۴/۲۹۹۸/۰۵/۱۳۹۸/۰۵/۲۸۸:۳۰-۱۴شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت
(موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

مجتمع فنی ایرانیان : میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :۷۷۲۴۳۹۴۹

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۳۷۸.۰۰۰۹۸/۰۹/۱۶-۹۸/۹/۱۴بعداز ظهرها شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲دوره آموزشی تحلیل کتب پایه ششم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۲۰۰۰۰۰۹۸/۰۵/۲۲۹۸/۰۵/۳۰۹۸/۰۵/۲۲۴۳۷۲۱شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۳دوره آموزشی تحلیل کتب پایه اول-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۶/۰۲۹۸/۰۶/۰۶۹۸/۰۶/۰۱۱۲:۳۰-۱۶شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۴دوره آموزشی تحلیل کتب پایه دوم-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۶/۰۹۹۸/۰۶/۱۳۹۸/۰۶/۰۸۱۲:۳۰-۱۶شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۵دوره آموزشی تحلیل کتب پایه سوم-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۶/۲۳۹۸/۰۶/۲۷۹۸/۰۶/۲۲۱۲:۳۰-۱۶شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۶دوره آموزشی تحلیل کتب پایه چهارم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۱۹۲۰۰۰۹۸/۰۵/۰۲۹۸/۰۵/۱۰۹۸/۰۵/۰۱۹-۱۲:۳۰شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :۷۷۲۴۳۹۴۹

خادم عرشیان : اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: ۰۹۱۲۱۲۸۱۲۳۸

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۳۷۸.۰۰۰۹۸/۰۷/۲۰۹۸/۰۸/۰۱تا پایان تکمیل ظرفیت۱۴:۳۰-۱۸:۳۰شنبه تا چهارشنبهخادم عرشیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۱۹۲۹۸/۰۵/۲۶۹۸/۰۶/۰۳تا پایان تکمیل ظرفیت۸:۳۰-۱۲:۳۰شنبه تا
پنجشنبه
خادم عرشیاندر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: ۰۹۱۲۱۲۸۱۲۳۸

پایگاه نیکو : خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، بعد از کوچه داد، نرسیده به کوچه سهیل یا میرزاپور، پش‌دبستان و دبستان بین‌الملل نیکو- ۲۶۴۵۸۷۱۶ - ۰۹۳۶۸۲۶۲۸۹۸

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیت
۱روابط در مدرسه با نگاهی به ویژگی‌های مدارس شاد۹۱۴۰۰۴۸۷۱۲۲۰۲۰۰.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۶۹۸/۱۱/۱۷تا زمان تکمیل ظرفیت۱۳-۱۸چهارشنبه- پنجشنبهمدرسه نیکودر حال
ثبت نام
۲اقدام پژوهی۹۱۴۰۱۴۰۹۲۴۲۰۲۰۰.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۷۹۸/۱۱/۱۸تا زمان تکمیل ظرفیت۸:۳۰-۱۲:۳۰یکشنبه- سه شنبهمدرسه نیکودر حال
ثبت نام
۳مقاله نویسی۹۹۵۰۶۱۵۲۲۴۲۰۲۰۰.۰۰۰۹۸/۱۱/۱۲--تا زمان تکمیل ظرفیت۱۳:۳۰-۱۷پنجشنبه- جمعهمدرسه نیکودر حال
ثبت نام

پایگاه علم و پرواز : نازی آباد-خیابان نیکنام شمالی-خیابان فاطمی-پلاک ۸۶-دبستان علم و پرواز تلفن: ۵۵۳۴۱۹۴۲

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاری محل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱نحوه استفاده از تخته هوشمند
(آموزش الکترونیک)
۹۱۴۰۰۸۶۴۲۰۲۰۱۴۴۹۸/۰۵/۰۷۹۸/۰۵/۰۹۹۸/۰۵/۰۶۱۴-۱۸دوشنبه- سه شنبه – چهارشنبهمدرسه علم و پروازدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۲تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۵/۳۰۹۸/۰۶/۰۹۹۸/۰۵/۲۹۸:۳۰-۱۳:۳۰شنبه
تا
چهارشنبه
مدرسه علم و پروازدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۳تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم۹۱۴۰۰۴۱۶۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۶/۰۹۹۸/۰۶/۱۶۹۸/۰۶/۰۸۸:۳۰-۱۳ایام هفتهمدرسه علم و پروازدرحال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۴شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت۹۱۴۰۰۴۸۵۱۰۲۰۶۰۹۸/۰۴/۱۶۹۸/۰۴/۱۷۹۸/۰۴/۱۶۸:۳۰-۱۳شنبه – یکشنبهمدرسه علم و پروازاتمام
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:نازی آباد-خیابان نیکنام شمالی-خیابان فاطمی-پلاک ۸۶-دبستان علم و پرواز
تلفن: ۵۵۳۴۱۹۴۲

پایگاه آیین مهر: شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر ۲ تلفن: ۵۵۸۶۴۳۴۵-۵۵۸۶۴۶۲۹

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجرا
۱تحلیل محتوای کتب
درسی پایه اول و برقراری ارتباط با کودک
۹۱۴۰۰۴۶۹۵۶۵۶۰.۰۰۰۹۹/۰۵/۰۵۹۹/۰۵/۱۲۸-۱۵ایام هفتهمدرسه آیین مهر
۲تحلیل محتوای کتب
درسی دوم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۴/۲۹۹۹/۰۵/۰۲۸-۱۵ایام هفتهمدرسه آیین مهر
محل برگزاری دوره ها:شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر ۲
تلفن: ۵۵۸۶۴۳۴۵-۵۵۸۶۴۶۲۹

پایگاه آفتاب : قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک ۴۳ – طبقه سوم- واحد۶ تلفن: ۲۲۲۴۱۲۹۲ -۲۲۶۷۹۲۱۳

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروع پایان مهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاری محل اجرای وضعیت ثبت نام دوره
۱شیوه های موثر تشویق
و تنبیه درتعلیم و تربیت
۹۱۴۰۰۴۸۵۱۰۲۰۷۰.۰۰۰۹۸/۰۷/۲۸۹۸/۰۷/۲۹۹۸/۰۷/۲۵۱۵- ۱۹:۳۰یکشنبه - دوشنبه مرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۲مهارت های تفکر و حل مسئله۹۱۴۰۱۴۱۴۱۶۲۰۱۱۲.۰۰۰۹۸/۰۷/۱۸۹۸/۰۷/۲۵۹۸/۰۷/۱۶۸-۱۴پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۳روابط انسانی در مدرسه۹۱۴۰۰۴۷۸۱۲۲۰۸۴.۰۰۰۹۸/۰۸/۲۱۹۸/۰۸/۲۲۹۸/۰۸/۲۰۱۴-۱۹:۳۰پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۴تحلیل محتوای کتب ریاضی اول تا ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۱۶۲۰۱۲۶.۰۰۰۹۸/۰۷/۲۱۹۸/۰۷/۲۳۹۸/۰۷/۱۹۱۵-۱۹:۳۰سه شنبه – چهارشنبه-پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک ۴۳ – طبقه سوم- واحد۶
تلفن: ۲۲۲۴۱۲۹۲ -۲۲۶۷۹۲۱۳

پایگاه مهرتابن : تهرانپارس فلکه ی چهارم- خیابانمظفری شمالی نرسیده به خیابان حاجیان(۲۲۰ شرقی) پلاک ۲۰۱ موسسه مهر تابان تلفن تماس: ۷۷۷۱۱۹۰۷-۰۹۳۷۸۹۰۰۵۷۰(خانم صادقی)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجرا
۱بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۴۴۵.۰۰۰۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۱متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۱متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۱متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۱متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۱متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۱متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی اول تا ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۳۲۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۱متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
درس پژوهی۹۹۵۰۶۱۱۷۱۸۱۸۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۲۴۹۹/۰۳/۲۷متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
روش ها و فنون تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲۱۶۱۶۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۲۴۹۹/۰۳/۲۷متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی و فارسی۹۱۴۰۰۵۱۳۱۶۱۶۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۲۴۹۹/۰۳/۲۷متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
ارزشیابی کیفی - توصیفی۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۲۰۰.۰۰۰۹۹/۰۳/۲۴۹۹/۰۳/۲۷متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارس
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس -تلفن تماس:۰۹۳۷۸۹۰۰۵۷۰(خانم صادقی)

پایگاه سرواندیشان : تهرانپارس- ۱۸۰ غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف) شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-۷۷۷۲۳۰۰

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱آموزش و پرورش پیش دبستان۹۱۴۰۰۴۱۳۱۶۲۰۱۰۰۹۸/۰۵/۲۴۹۸/۰۶/۰۷۹۸/۰۵/۲۳۹-۱۴:۳۰پنجشنبهمدرسه سرو اندیشان آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۲روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره اول ابتدایی****۴۰۲۰۸۵۰۹۸/۰۶/۰۲۹۸/۰۶/۱۲۹۸/۰۶/۰۱۹-۱۹شنبه- سه شنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۳روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره دوم ابتدایی****۴۰۲۰۸۵۰۹۸/۰۶/۰۳۹۸/۰۶/۱۳۹۸/۰۶/۰۲۹-۱۷یکشنبه- چهارشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۴روش های نوین آموزش علومویژه دبیران اول متوسطه***۴۰۲۰۸۵۰۹۸/۰۶/۰۴۹۸/۰۶/۱۴۹۸/۰۶/۰۳۹-۱۷دوشنبه – پنجشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۵ارزشیابی کیفی – توصیفی۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۲۰۱۵۰۹۸/۰۶/۰۵۹۸/۰۶/۱۲۹۸/۰۶/۰۳۹-۱۶سه شنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۶درس پژوهی۹۹۵۰۶۱۱۷۱۸۲۰۱۲۰۹۸/۰۶/۰۳۹۸/۰۶/۱۰۹۸/۰۶/۰۱۹-۱۶یکشنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۷اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی۹۹۵۰۶۱۱۸۴۰۲۰۱۰۰۹۸/۰۶/۰۴۹۸/۰۶/۱۱۹۸/۰۶/۰۳۹-۱۶دوشنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۸راهنمای علمی نگارش طرح درس***۲۴۲۰۱۷۰۹۸/۰۶/۰۲۹۸/۰۶/۱۴۹۸/۰۶/۰۹۹-۱۶شنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۹قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی۹۱۷۰۷۳۷۴۱۶۲۰۱۰۰۹۸/۰۶/۱۴۹۸/۰۶/۲۱۹۸/۰۶/۱۱۹-۱۶پنجشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۱۰مدیریت مدرسه محوری۹۱۴۰۱۵۱۷۱۶۲۰۱۰۰۹۸/۰۶/۰۷۹۸/۰۶/۰۸۹۸/۰۶/۰۵۹-۱۶پنجشنبه- جمعهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس- ۱۸۰ غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف)
شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-۷۷۷۲۳۰۰

پایگاه خجستگان زهرا : مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک ۲۱–دبستان خجستگان زهرا تلفن های تماس: ۷۷۶۲۷۵۵۵-۷۷۶۸۹۵۶۷

ردیفعنوان دروهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۳۷۸.۰۰۰۹۸/۰۷/۲۰۹۸/۰۸/۰۶تا پایان تکمیل ظرفیت۱۴-۱۸شنبه - دوشنبه - چهارشنبهخجستگان زهرادرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲تربیت مربی پیش دبستان۹۱۲۵۷۰۷۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۷/۲۱۹۸/۰۸/۰۲تا پایان تکمیل ظرفیت۱۴-۱۸یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبهخجستگان زهرادر حال ثبت نامثبت نام دوره
۳آموزش الکترونیک۹۱۴۰۰۴۶۸۲۰۲۰۱۶۸۹۸/۰۵/۱۷۹۸/۰۵/۳۱تا پایان تکمیل ظرفیت۱۴-۱۸یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبهخجستگان زهرادر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک ۲۱–دبستان خجستگان زهرا
تلفن های تماس: ۷۷۶۲۷۵۵۵-۷۷۶۸۹۵۶۷

پایگاه شکوه شفق : خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک ۵(منطقه۶) تلفن: ۸۸۹۴۸۲۹۱

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۳۲۴۰۰۰۹۸/۰۵/۰۸۹۸/۰۵/۱۶تا پایان تکمیل ظرفیت۹-۱۳شنبه تا چهارشنبهشکوه شفقدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲اصول طراحی آموزشی۹۱۴۰۰۴۵۷۱۶۲۰۹۶۹۸/۰۶/۰۲۹۸/۰۶/۰۴تا پایان تکمیل ظرفیت۹-۱۳شنبه-یکشنبه دوشنبهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
۳تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول تا سوم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۶/۰۹۹۸/۰۶/۱۲تا پایان تکمیل ظرفیت۸-۱۴ایام هفتهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
۴تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم تا ششم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۲۲۴۹۸/۰۶/۱۳۹۸/۰۶/۲۰تا پایان تکمیل ظرفیت۸-۱۴ایام هفتهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک ۵(منطقه۶)
تلفن: ۸۸۹۴۸۲۹۱

پایگاه توسعه فکر - خیابان شریعتی- بالاتر از میردادماد- کوچه زیبا - جنب پارک نصر - تلفن تماس: ۰۹۹۱۶۳۶۴۳۸۰ خانم هاشمی

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱دوره آنلاین تربیت مربی فکرپروری و خلاقیت کودک و نوجوان***۱۶۲۰۹۶.۰۰۰خردادماه -تا پایان تکمیل ظرفیت۱۶-۲۰پنجشنبهآنلایندر حال ثبت نامثبت نام دوره
نشانی پایگاه : خیابان شریعتی- بالاتر از میردادماد- کوچه زیبا - جنب پارک نصر - تلفن تماس: ۰۹۹۱۶۳۶۴۳۸۰ خانم هاشمی
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟