توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل 15 نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک 13- طبقه دوم یا میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی-کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک - طبقه دوم تلفن : 43313


دوره‌های آموزشی حضوری - با توجه به مصوبه ستاد کرونا برگزاری کلاس های حضوری در وضعیت هشدار به صورت آنلاین برگزار می شود.


راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجرا
1
بدوخدمت معلمان- گروه جدید
9140240954445.00099/04/2699/05/018:30-13:30ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
2
بازی های پیش دبستان و فعالیت های آموزشی پیش دبستان
92305707
92600234
48480.00099/04/0899/04/1614-19ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی- حضوری
9140041632320.00099/04/0899/04/138:30-13ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
4

تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی اول تا ششم ابتدایی

9140041632320.00099/04/2199/04/268:30-13:30ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
5
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
9140041632320.00099/04/2099/04/258:30-13ایام هفته موسسه شهید مهدوی
6
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی- حضوری
9140041632320.00099/05/1199/05/188:30-13:30ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
7
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی- حضوری
9140041632320.00099/04/2899/05/0214-19ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
8
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
9140041632320.00099/04/2099/04/2514-19ایام هفته موسسه شهید مهدوی
9
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی

9140240932320.00099/05/0499/05/098:30-13ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
10
فرایند برنامه ریزی تکالیف درسی دانش آموزان (تکالیف مهارت محور)
9950661424240.00099/04/2899/04/318:30-12:30ایام هفته موسسه شهیدمهدوی
11
بررسی،تحلیل و روش تدریس ریاضی اول دوره اول متوسطه(پایه هفتم)

9110161624204.000متعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددایام هفته موسسه شهید مهدوی
12

بررسی،تحلیل و روش تدریس ریاضی دوم دوره اول متوسطه(پایه هشتم)

9170336230240.000متعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددایام هفته موسسه شهید مهدوی
13
بررسی،تحلیل و روش تدریس ریاضی سوم دوره اول متوسطه(پایه نهم)
9110150730240.000متعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددایام هفته موسسه شهید مهدوی
14
اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
9140051316116.000متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.ایام هفته موسسه شهید مهدوی
دوره‌ آموزشی ویژه مدیران
رهبری آموزشی و مدیریت ارتباطات در مدرسه

91300125
91400479
20
16
255.000متعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددمتعاقبا اعلام می گرددایام هفته موسسه شهید مهدوی
19
روش ها و فنون نوین تدریس- مقدماتی تخصصی سطح 2 - استاد میرشفیعی
9140032232192.000متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.ایام هفته موسسه شهید مهدوی
20
مهارت های تفکر و حل مسئله

***16112.000متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.متعاقبا اعلام می گردد.ایام هفته موسسه شهید مهدوی
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک 13- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک 6- طبقه دوم - شماره واتساپ : 09056755130
- تلفن:43313

مجتمع فنی بازتاب علم : میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم-۴۴۱۵۷۶۴۰

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزارینحوه اجراثبت نام دوره
۱دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی9140041632۲۰320.0009/07/1299/07/2115-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی9140041632۲۰320.0009/07/1299/07/2115-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
2دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی9140041632۲۰320.00099/07/2799/08/0715-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
2دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی9140041632۲۰320.00099/07/2799/08/0715-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
2دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی9140041632۲۰320.00099/09/0199/09/1015-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
2دوره آنلاین تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی9140041632۲۰320.00099/09/0199/09/1015-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
3بدوره آنلاین دوخدمت معلمان
9140240954۲۰445.00099/08/1799/08/2815-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
3دوره آنلاین بازی های پیش دبستان و دبستان----32۲۰320.00099/09/2299/10/0115-19ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها: میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه اول، مجتمع آموزشی بازتاب علم-

مجتمع آموزشی جاوید : بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸ - تلفن: 44236812

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروع دورهپایان دورهمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیت دورهثبت نام دوره
۱بدوخدمت معلمان 9140240954۲۰378.00098/11/1298/12/1498/10/2715-18:20
ایام هفته مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نامثبت نام در دوره
2مهارت های تفکر و حل مسأله 914014141620112.00098/11/3098/12/0798/11/2915-18:20شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نامثبت نام در دوره
۲شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت9140048510۲۰70.00098/12/1098/12/1498/12/1015-18:20
شنبه-دوشنبه-چهارشنبهمجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نامثبت نام در دوره
۳اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط کار و اصول پذیرایی و تشریفات9950648412۲۰60.00098/11/2698/11/3098/11/1215-18:30
شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاویددر حال ثبت نامثبت نام در دوره
7روشها وفنون نوین تدریس914003122420168.00098/11/1698/11/2898/11/1515-18:20چهارشنبه- شنبه- یکشنبه- دوشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نامثبت نام در دوره
5آموزش مفاهیم ریاضی ششم دبستان9110323424۲۰168.00098/11/0298/11/1498/11/0115-18:20 شنبه- دوشنبه - چهارشنبه مجتمع آموزشی جاویداتمام ثبت نامثبت نام در دوره
6بهداشت و نگهداری مواد غذایی 921009272020120.00098/12/0398/12/1298/12/0215-18:20شنبه- دوشنبه- چهارشنبهمجتمع آموزشی جاوید در حال ثبت نامثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها:بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸
مجتمع آموزشی جاوید- تلفن: 44236812

پایگاه شهید جلالی : تهرانسر.بلوار اصلی- نبش بلوار لاله- جنب گل فروشی ژالان- مدرسه شهید جلالی2- تلفن تماس: 09054276725 (خانم ابدی)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراثبت نام دوره
۱تولید محتوای الکترونیکی48480.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول (ریاضی-فارسی-علوم)9140046932320.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
3تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم(ریاضی-فارسی-علوم)9140046932320.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
4تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم(ریاضی-فارسی-علوم)9140046932320.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
5تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم(ریاضی-فارسی-علوم)9140046932320.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
6تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم(ریاضی-فارسی-علوم)9140046932320.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
7تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم(ریاضی-فارسی-علوم)9140046932320.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
8فعالیت های آموزشی پیش دبستانی و آموزش و پرورش پیش دبستان****32320.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
9بدوخدمت معلمان 9140240954445.00099/04/218:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
10بررسی و روش تدریس عربی پایه هفتم 9100260824240.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
11بررسی و روش تدریس عربی پایه هشتم9100150632320.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
12بررسی و روش تدریس عربی پایه نهم9100160632320.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
13بررسی و روش تدریس ریاضی پایه هفتم 9110161540400.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
14بررسی و روش تدریس ریاضی پایه هشتم 9110140432320.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
15بررسی و روش تدریس ریاضی پایه نهم 9110150632320.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
15دوره تخصصی بدوانتصاب مدیران و معاونین(اجرایی، انضباطی و ..)44440.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
15تولیدمحتوای الکترونیکی(محل برگزاری میدان آزادی)48480.00099/05/048:30شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانسر.بلوار اصلی.نبش بلوار لاله.جنب گل فروشی ژالان-
مدرسه شهید جلالی2- تلفن تماس: 09054276725 (خانم ابدی)

پایگاه آب و آینه : خیابان پاسداران - نیستان اول پلاک 30- مدرسه آب و آینه شماره تماس: 22247474

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراثبت نام دوره
۱-بدوخدمت معلمان 91402409
54تیرماه مردادماه 14-17شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
2-استعدادمحوری
99506139
16
تیرماه مردادماه 14-17شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
3پروژه محوری کشف وحل مسئله 9140141416
تیرماه مردادماه 14-17شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
4بازی محوری 91400525
24
تیرماه مردادماه 14-17شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
5اثرهمراهی مدرسه -خانواده9120182512
تیرماه مردادماه 14-17شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
6چرخش به راهبری یادگیری شناخت گرایی تا سازنده گرایی914011092498/05/26۹8/05/2814-17شنبه- چهارشنبهپایگاه آب و آینه ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها : خیابان پاسداران - نیستان اول پلاک 30- مدرسه آب و آینه شماره تماس: 22247474
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱بدوخدمت معلمان 914024093230380.00098/11/1798/12/0898/11/158:30-13:30پنجشنبه - جمعهدبستان دخترانه اکسیردانش پارسدرحال ثبت نامثبت نام در دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی914004693230224.00098/11/1598/12/0798/11/1214-19:30سه شنبه - چهارشنبهدبستان دخترانه اکسیردانش پارسدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
3تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی91400469
1630224.00098/11/1798/12/0298/11/158:30-13:30پنجشنبه- جمعهدبستان دخترانه اکسیردانش پارسدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
پایگاه اکسیر دانش پارس: کرج - میدان آزادگان- بلوار امام رضا (علیه السلام)- اردلان 3- دبستان دخترانه اکسیر دانش- تلفن: 09358209024

پایگاه اکسیردانش پارس: کرج - میدان آزادگان- بلوار امام رضا(علیه السلام)- اردلان 3- دبستان دخترانه اکسیر دانش پارس- تلفن تماس: 09358209024

پایگاه معراج دانش : پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت (موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/04۹۷/05/0198/04/038:30-14سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/04۹۷/05/0198/04/038:30-14سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۳دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0498/05/0198/04/038:30-14سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۴دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0598/05/0298/04/038:30-14چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۵دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0598/05/0298/04/038:30-14چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۶دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0598/05/0298/04/038:30-14چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۷دوره آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان (خواندن،نوشتن،ریاضی)91400۵۱۳202514098/04/0298/04/2398/04/019-13یکشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۸دوره آموزش حضوری نقاشی کودکان پیش دبستانی۹۲۳۰۵۷۰۷۳۲2522498/04/1098/05/0798/04/108:30-14دوشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۹دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه اول ،دوم و سوم )
۹۱۴۰۰۴۶۹18۲۰12698/04/0998/04/2298/04/089-13شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
10دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه چهارم،پنجم،ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹18۲۰12698/04/2998/05/1398/05/288:30-14شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت
(موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

مجتمع فنی ایرانیان : میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱بدوخدمت معلمان9140240954۲۰378.00098/09/16-98/9/14بعداز ظهرها شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲دوره آموزشی تحلیل کتب پایه ششم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰200۰۰۰۹8/05/2298/05/3098/05/2243721شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۳دوره آموزشی تحلیل کتب پایه اول-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰22498/06/02۹8/06/0698/06/0112:30-16شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
4دوره آموزشی تحلیل کتب پایه دوم-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰22498/06/09۹8/06/1398/06/0812:30-16شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
5دوره آموزشی تحلیل کتب پایه سوم-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰22498/06/23۹8/06/2798/06/2212:30-16شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
6دوره آموزشی تحلیل کتب پایه چهارم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۱۹۲۰۰۰۹8/05/02۹8/05/10۹8/05/019-12:30شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

خادم عرشیان : اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: 09121281238

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰378.00098/07/2098/08/01تا پایان تکمیل ظرفیت14:30-18:30شنبه تا چهارشنبهخادم عرشیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم9140046932۲۰19298/05/2698/06/03تا پایان تکمیل ظرفیت۸:۳۰-12:30شنبه تا
پنجشنبه
خادم عرشیاندر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: 09121281238

پایگاه نیکو : خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، بعد از کوچه داد، نرسیده به کوچه سهیل یا میرزاپور، پش‌دبستان و دبستان بین‌الملل نیکو- ۲۶۴۵۸۷۱۶ - ۰۹۳۶۸۲۶۲۸۹۸

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1روابط در مدرسه با نگاهی به ویژگی‌های مدارس شاد9140048712۲۰200.00098/11/1698/11/17تا زمان تکمیل ظرفیت13-18چهارشنبه- پنجشنبهمدرسه نیکودر حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
2اقدام پژوهی9140140924۲۰200.00098/11/1798/11/18تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-12:30یکشنبه- سه شنبهمدرسه نیکودر حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
3مقاله نویسی9950615224۲۰200.00098/11/12--تا زمان تکمیل ظرفیت13:30-17پنجشنبه- جمعهمدرسه نیکودر حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره

پایگاه علم و پرواز : نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز تلفن: 55341942

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاری محل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱نحوه استفاده از تخته هوشمند
(آموزش الکترونیک)
9140086420۲۰14498/05/0798/05/0998/05/0614-18دوشنبه- سه شنبه – چهارشنبهمدرسه علم و پروازدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول9140041632۲۰22498/05/30۹8/06/0998/05/298:30-13:30شنبه
تا
چهارشنبه
مدرسه علم و پروازدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم9140041632۲۰224۹8/06/09۹8/06/16۹8/06/088:30-13ایام هفتهمدرسه علم و پروازدرحال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت9140048510۲۰6098/04/16۹8/04/17۹8/04/168:30-13شنبه – یکشنبهمدرسه علم و پروازاتمام
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز
تلفن: 55341942

پایگاه آیین مهر: شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2 تلفن: 55864345-55864629

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراثبت نام دوره
1تحلیل محتوای کتب
درسی پایه اول و برقراری ارتباط با کودک
9140046956560.00099/05/0599/05/128-15ایام هفتهمدرسه آیین مهرثبت نام در دوره
2تحلیل محتوای کتب
درسی دوم ابتدایی
9140046932320.00099/04/2999/05/028-15ایام هفتهمدرسه آیین مهرثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها:شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2
تلفن: 55864345-55864629

پایگاه آفتاب : قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک 43 – طبقه سوم- واحد6 تلفن: 22241292 -22679213

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروع پایان مهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاری محل اجرای وضعیت ثبت نام دوره
1شیوه های موثر تشویق
و تنبیه درتعلیم و تربیت
9140048510۲۰70.00098/07/28۹8/07/2998/07/2515- 19:30یکشنبه - دوشنبه مرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2مهارت های تفکر و حل مسئله9140141416۲۰112.00098/07/1898/07/2598/07/168-14پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3روابط انسانی در مدرسه9140047812۲۰84.00098/08/2198/08/2298/08/2014-19:30پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4تحلیل محتوای کتب ریاضی اول تا ششم ابتدایی9140046916۲۰126.00098/07/2198/07/2398/07/1915-19:30سه شنبه – چهارشنبه-پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک 43 – طبقه سوم- واحد6
تلفن: 22241292 -22679213

پایگاه مهرتابن : تهرانپارس فلکه ی چهارم- خیابانمظفری شمالی نرسیده به خیابان حاجیان(220 شرقی) پلاک 201 موسسه مهر تابان تلفن تماس: 77711907-09378900570(خانم صادقی)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراثبت نام دوره
1بدوخدمت معلمان9140240954445.00099/03/1799/03/21متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی9140046932320.00099/03/1799/03/21متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم9140046932320.00099/03/1799/03/21متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم9140046932320.00099/03/1799/03/21متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم9140046932320.00099/03/1799/03/21متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم9140046932320.00099/03/1799/03/21متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی اول تا ششم ابتدایی9140046932320.00099/03/1799/03/21متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
درس پژوهی9950611718180.00099/03/2499/03/27متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
روش ها و فنون تدریس9140031216160.00099/03/2499/03/27متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی و فارسی9140051316160.00099/03/2499/03/27متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
ارزشیابی کیفی - توصیفی9140071520200.00099/03/2499/03/27متعاقبا اعلا می گرددشنبه تا چهارشنبهتهرانپارسثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس -تلفن تماس:09378900570(خانم صادقی)

پایگاه سرواندیشان : تهرانپارس- 180 غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف) شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-7772300

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱آموزش و پرورش پیش دبستان9140041316۲۰10098/05/24۹8/06/0798/05/239-14:30پنجشنبهمدرسه سرو اندیشان آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره اول ابتدایی****40۲۰85098/06/02۹8/06/1298/06/019-19شنبه- سه شنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره دوم ابتدایی****40۲۰850۹8/06/03۹8/06/13۹8/06/029-17یکشنبه- چهارشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4روش های نوین آموزش علومویژه دبیران اول متوسطه***40۲۰85098/06/04۹8/06/1498/06/039-17دوشنبه – پنجشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
5ارزشیابی کیفی – توصیفی9140071520۲۰15098/06/05۹8/06/1298/06/039-16سه شنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
6درس پژوهی9950611718۲۰12098/06/03۹8/06/1098/06/019-16یکشنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
7اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی9950611840۲۰10098/06/04۹8/06/1198/06/039-16دوشنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
8راهنمای علمی نگارش طرح درس***24۲۰17098/06/02۹8/06/1498/06/099-16شنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
9قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی9170737416۲۰10098/06/14۹8/06/2198/06/119-16پنجشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
10مدیریت مدرسه محوری9140151716۲۰10098/06/07۹8/06/0898/06/059-16پنجشنبه- جمعهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس- 180 غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف)
شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-7772300

پایگاه خجستگان زهرا : مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک 21–دبستان خجستگان زهرا تلفن های تماس: 77627555-77689567

ردیفعنوان دروهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰378.00098/07/2098/08/06تا پایان تکمیل ظرفیت14-18شنبه - دوشنبه - چهارشنبهخجستگان زهرادرحال ثبت نامثبت نام دوره
2تربیت مربی پیش دبستان912570732۲۰22498/07/2198/08/02تا پایان تکمیل ظرفیت14-18یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبهخجستگان زهرادر حال ثبت نامثبت نام دوره
3آموزش الکترونیک9140046820۲۰16898/05/1798/05/31تا پایان تکمیل ظرفیت14-18یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبهخجستگان زهرادر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک 21–دبستان خجستگان زهرا
تلفن های تماس: 77627555-77689567

پایگاه شکوه شفق : خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک 5(منطقه6) تلفن: 88948291

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۳۲۴۰۰۰98/05/0898/05/16تا پایان تکمیل ظرفیت9-13شنبه تا چهارشنبهشکوه شفقدرحال ثبت نامثبت نام دوره
2اصول طراحی آموزشی9140045716۲۰9698/06/0298/06/04تا پایان تکمیل ظرفیت9-13شنبه-یکشنبه دوشنبهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
3تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول تا سوم9140046932۲۰22498/06/0998/06/12تا پایان تکمیل ظرفیت8-14ایام هفتهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
4تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم تا ششم9140046932۲۰22498/06/1398/06/20تا پایان تکمیل ظرفیت8-14ایام هفتهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک 5(منطقه6)
تلفن: 88948291

پایگاه توسعه فکر - خیابان شریعتی- بالاتر از میردادماد- کوچه زیبا - جنب پارک نصر - تلفن تماس: 09916364380 خانم هاشمی

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1دوره آنلاین تربیت مربی فکرپروری و خلاقیت کودک و نوجوان***16۲۰96.000خردادماه -تا پایان تکمیل ظرفیت16-20پنجشنبهآنلایندر حال ثبت نامثبت نام دوره
نشانی پایگاه : خیابان شریعتی- بالاتر از میردادماد- کوچه زیبا - جنب پارک نصر - تلفن تماس: 09916364380 خانم هاشمی
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟