ثبت کد پرسنلی

تکمیل این فرم تنها به کاربران زیر توصیه می شود :

۱- در صورتی که نام کاربری شما در این سایت کد پرسنلی نیست
۲- آن دسته از کاربران دوره شمیم دانش که با نام کاربری دیگری غیر از کد پرسنلی در آزمون ها شرکت کرده اند
توجه : نام کاربری , همان نام کاربری شما در این سامانه می باشد