درباره ی ما

تکیه گاه پویش های تعالی سازمانی بر بنیاد رویش انسانی

100000
تیراژ کتاب های منتشر شده
60
استاد
112000
فراگیر
23
دوره فعال
رشد فزاینده دانش با تصاعد هندسی در ابعاد کمی و کیفی آن، چهره هزاره سوم را از هزاره های پیشین متمایز کرده و کارکرد رهبری را در سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی برای ماندگاری و رقابت پذیری دشوار کرده است. موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی با درک ضرورت مذکور تاسیس گردید و با اخذ گواهینامه شماره ۸۲۷/۹۳/۲۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ که مجددا با مجوز شماره ۵۰۴۱۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ که حیطه ها و قلمرو فعالیت آن گسترش یافته است، افزایش کارآمدی فرایندها و اثربخشی نتایج و پیامدهای رهبری و مدیریت سازمان ها را برای دستیابی به سازمان معیار اسلامی می کاود. اصلی ترین رسالت موسسه، ایجاد، تقویت و توسعه شایستگی ها و صلاحیت های فرهنگی- تخصصی و حرفه ای حال و آینده کارکنان سازمان ها، نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای ارتقاء عملکرد و موفقیت های شغلی خود همواره در جستجوی کسب آگاهی و مهارتهای نوین برای پیشرفت و ممتازشدن در دنیای کسب و کار هستند، می باشد. موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی بر آن است که با رصد چشم انداز میهن و در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی که بر اساس آموزه های دین مبین اسلام و اندیشه های بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است، نیازهای آنی و آتی نیروی انسانی کشور را شناسایی کرده و با طراحی دوره های آموزشی و اجرای آنها نقش متمایزی در توسعه صلاحیت ها و شایستگی های فرهنگی، تخصصی و حرفه ای نیروی کار ایفا کند. ارایه خدمات ممتاز و فرآورده های فاخر با بهره گیری از مدرسین مجرب، تنوع در روش های آموزشی و استفاده هوشمندانه از بسته آموزش الکترونیکی و فرآیندها از آغاز ثبت نام تا برگزاری آزمون ها بصورت الکترونیکی از عوامل تسهیل گر و کارآمد در اثر بخشی عملکرد موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی بوده است. موسسه، با آگاهی از ضریب تاثیر نقش آفرینی رهبران و مدیران، معاونان، معلمان، مربیان و… مدارس در دستیابی به سعادت فردی و جمعی، نقطه آغازین آموزش های خود را به مراکز آموزشی و پرورشی و در ادامه به تمام عرصه های حوزه کسب و کار کشور تعمیم می دهد. ساخت، ترویج و عمومی سازی فرهنگ ناب سازمانی در تراز انقلاب اسلامی با راهبری گفتمان پیشرفت ترویج فرهنگ و گسترش مهارت های یادگیری مستمر با تبدیل سازمان تحت مدیریت به سازمان یادگیرنده توسعه مدیریت دانش با مستندسازی تجارب ناب نیروی انسانی بهره ور در سازمانها و مدارس آفرینش و گسترش سرمایه فرهنگی واجتماعی سازمانها و مدارس با تامین فرایندهای کارآمد، هم اندیشی، هم گرایی و همکاری کارکنان و ذینفان سازمانها و مدارس آموزش مهارتهای چگونگی ترمیم جایگاه و ترفیع رتبه سازمانها و مدارس در نظام رتبه بندی علمی نزد ذینفعان با افزایش مهارت های تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی به هنگام سازی شایستگی های فرهنگی-تربیتی، صلاحیت تخصصی و مهارتهای حرفه ای نیروی انسانی سازمان ها و مدارس

چشم اندار

دارنده جایگاه متمایز با آفرینش و کاربرد دانش در سه ساحت اندیشه ها، روش ها و کارکرد های سازمانی برای افزایش بهره وری در نیروی انسانی جمهوری اسلامی ایران است.

راهبردها

سازماندهی نخبگان ممتاز هر رشته تخصصی برای تولید فرآورده های اثربخش؛ بهره مندی از مفاهیم و مبانی اسلامی قدیم و یافته های پژوهشی علمی معتبر؛ طراحی دوره های آموزشی کارآمد برای افزایش شایستگی های فرهنگی-تربیتی، صلاحیتهای تخصصی و مهارتهای حرفه ای نیروی انسانی؛ هم اندیشی، همگرایی و همکاری با موسسات علمی-فرهنگی در گستره ملی و بین المللی؛ تقویت و توانمندسازی شبکه نمایندگی های استانی؛ افزون سازی آگاهی جامعه هدف از آرمان ها، مأموریت ها و تبیین خط مشی ها؛ تسریع و تسهیل دسترسی آسان دانش پذیران به تجارب ملی و جهانی در بستر وب به طور انبوه، و نوآورانه؛ نشر نتایج پژوهش های مدیریت منابع انسانی و دستاوردهای موسسه؛ چابک سازی موسسه از طریق بهبود فرایندها و تحول سازمانی.