قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

لیست دوره های حضوری

دوره های مؤسسه مهدوی

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تحلیل محتوای ریاضی اول تا ششم(برگرفته از فعالیت آموزشی فنلاند)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۹۷/۰۹/۰۱۵ ۹۷/۰۷/۲۶ ۱۴-۱۹

و هماهنگی با فراگیران

پنج شنبه ها مؤسسه شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱
تربیت مربی پیش دبستانی
(بازی های پیش دبستانی)
۹۲۳۰۵۷۰۷
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۹۷/۰۸/۰۳ ۹۷/۰۹/۰۸ ۹۷/۰۸/۰۳ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ پنج شنبه ها مؤسسه شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱
کارگاه مهارت های ارتباطی معلمان ابتدایی
۹۳۶۰۱۴۲۳
۱۶ ۲۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۹۷/۰۷/۱۲ ۹۷/۰۷/۰۳ ۹۷/۰۷/۱۱ ۸:۰۰-۱۲:۰۰ پنج شنبه ها مؤسسه شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۹۷/۷/۵ ۹۷/۸/۳ ۹۷/۷/۵ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ پنجشنیه موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول(ریاضی,فارسی و علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود ۱۵ به بعد

۸ صبح به بعد

چهار شنبه-پنجشنبه مؤسسه شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱
دوره آمورشی تحلیل مختوای کتب درسی پایه دوم(ریاضی,فارسی و علوم)
۹۲۳۰۵۷۰۷
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود ۱۵ به بعد

۸ صبح به بعد

چهار شنبه-پنجشنبه مؤسسه شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم(ریاضی,علوم و فارسی)
۹۳۶۰۱۴۲۳
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود ۱۵ به بعد

۸ صبح به بعد

چهار شنبه-پنجشنبه مؤسسه شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۰۴۶۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴.۰۰۰ اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود ۱۵ به بعد

۸ صبح به بعد

چهار شنبه-پنجشنبه موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان(درس ریاضی)
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ ۲۰ ۹۶.۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۹۷/۰۹/۰۱ ۹۷/۰۸/۱۰ ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

 

پنج شنبه ها مؤسسه شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

ضلع غربی میدان هفت تیر – خیابان لطفی – چهار راه مشاهیر – کوچه بهرامی – پلاک ۱۵


دوره های پایگاه معراج دانش

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۶ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه-

آموزشگاه معراج دانش

در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۱۲ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه- آموزشگاه معراج دانش در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۱۲ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه- آموزشگاه معراج دانش در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

شنبه-  سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه آموزشگاه معراج دانش در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۳ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

یک شنبه- سه شنبه- شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه آموزشگاه معراج دانش در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۵ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

شنبه-  سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه- آموزشگاه معراج دانش در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

پرند- فازصفر بلوار چهار باغ خیابان نقش جهان ۲ (پشت میوه و تره بارشاهد )آموزشگاه معراج دانش

دبستان علم و پرواز

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی بدو انتصاب مدیران و معاونین
۹۱۴۰۲۴۱۰
۴۴ ۲۰ ۲۶۴۰۰۰ ۹۷/۰۵/۱۶ ۹۷/۰۵/۲۰ ۹۷/۰۵/۱۵ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ سه شنبه تا شنبه دبستان علم و پرواز در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزش و پرورش پیش دبستان (نقاشی، قصه گویی و اختلال یادگیری)
۹۱۴۰۰۴۱۳
۳۰ ۵۱ ۲۶۴۰۰۰ ۹۷/۰۶/۲۰ ۹۷/۰۶/۲۶ ۹۷/۰۶/۲۰ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ سه شنبه تا شنبه دبستان علم و پرواز در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

نازی آباد-میدان بازار دوم-خیابان نیکنام شمالی-خیابان شهید میرفتاخ فاطمی-پلاک ۸۶توجه: کاربرانی که تاکنون از سامانه آموزشی استفاده نکرده اند و یا در دوره های این مرکز شرکت نداشته اند، ابتدا در سامانه آموزشی عضویت انجام دهند.