موسسه شهید مهدوی

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
شهریه دوره (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت
 ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره تحلیل محتوای کتب ریاضی اول تا ششم (برگرفته از فعالیت آموزشی فنلاند)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۶ ۹۷/۰۹/۰۱۵ ۹۷/۰۷/۲۶ ۱۴-۱۸ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال برگزاری ثبت نام در دوره
۲
دوره تربیت مربی پیش دبستانی
(بازی های پیش دبستانی)
۹۲۳۰۵۷۰۷
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۹۷/۰۸/۱۰ ۹۷/۰۹/۱۵ ۹۷/۰۸/۱۰ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال برگزاری ثبت نام در دوره
۳
کارگاه مهارت های ارتباطی معلمان ابتدایی
۹۳۶۰۱۴۲۳
۱۶ ۲۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۹۷/۰۷/۱۲ ۹۷/۰۷/۰۳ ۹۷/۰۷/۱۱ ۸:۰۰-۱۲:۰۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۴
دوره تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۹۷/۰۷/۰۵ ۹۷/۰۸/۰۳ ۹۷/۰۷/۰۵ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی اتمام دوره ثبت نام در دوره
۵
دوره تحلیل محتوای کتب درسی
پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۹۷/۱۰/۶ ۹۷/۱۱/۱۸ ۹۷/۱۰/۵ ۸:۳۰-۱۲:۳۰

۸:۳۰-۱۳:۳۰

پنجشنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۶
دوره تحلیل محتوای کتب درسی
پایه دوم
۹۱۴۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد متعاقباً اعلام خواهد شد متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۳ – ۸:۳۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۷
دوره تحلیل محتوای کتب درسی
پایه سوم
۹۱۴۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد متعاقباً اعلام خواهد شد متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۸:۳۰- ۱۵ یکشنبه

تا

چهارشنبه

موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۸
دوره
بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴.۰۰۰ ۹۷/۰۹/۰۸ ۹۷/۱۰/۲۰ ۹۷/۰۹/۰۸ ۱۲ – ۸:۳۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال

برگزاری

ثبت نام در دوره
۹
دوره اختلالات یادگیری
دانش آموزان
(درس ریاضی)
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ ۲۰ ۹۶.۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۴ ۹۷/۰۹/۰۸ ۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳:۳۰ – ۸:۳۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی اتمام دوره ثبت نام در دوره
۱۰
دوره تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود ۹۷/۸/۲۹ ۸-۱۲:۳۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱۱
دوره اختلالات یادگیری
دانش آموزان
(درس ریاضی)-نوبت عصر
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ ۲۰ ۹۶.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود ۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳-۱۷

عصر

پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱۲
دوره تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم(فارسی-ریاضی-علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود ۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵-۱۸:۳۰ یکشنیه-دوشنبه-سه شتبه-چهارشنبه موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱۳
دوره اختلالات یادگیری
دانش آموزان
(درس فارسی)
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ ۲۰ ۹۶.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود ۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴-۱۸

عصر

پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۱۴
دوره
بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود تا زمان تکمیل ظرفیت ۱۲ – ۸:۳۰ پنج شنبه ها موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

ضلع غربی میدان هفت تیر – خیابان لطفی – بعد از تقاطع مشاهیر – کوچه بهرامی – پلاک ۱۵

مجتمع فنی بازتاب علم

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی) پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۴/۰۹ ۹۷/۰۴/۲۵ ۹۷/۰۴/۰۸ ۹:۳۰-۱۳:۰۰ شنبه- یکشنبه- دوشنبه مجتمع فنی بازتاب علم اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۴/۱۲ ۹۷/۰۴/۲۷ ۹۷/۰۴/۱۱ ۹:۳۰-۱۳:۰۰ سه شنبه- چهارشنبه- پنجشنبه مجتمع فنی بازتاب علم اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۴/۳۰ ۹۷/۰۵/۱۳ ۹۷/۰۴/۲۹ ۹:۳۰-۱۳:۰۰ شنبه- یکشنبه- دوشنبه مجتمع فنی بازتاب علم اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۴
تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۷ ۹۷/۱۰/۱۲ ۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵-۱۸:۳۰

۱۵-۲۰

سه شنبه- چهارشنبه- پنجشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۹
بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۹ ۹۷/۱۱/۱۱ ۹۷/۰۹/۲۹ ۸:۳۰-۱۲:۰۰  پنج شنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم

مجتمع آموزشی جاوید

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره
بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۷۸۰۰۰ ۹۷/۰۸/۱۲ ۹۷/۰۹/۰۷ ۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳ – ۸

۱۹- ۱۵

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
بررسی,تحلیل و روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی
۹۱۴۰۲۴۰۹
۳۲ ۲۰ ۲۲۴۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۸ ۹۷/۰۹/۰۱۹ ۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵-۱۹

۸-۱۴

۱۵-۱۷

دوشنبه

پنجشنبه

مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
بررسی,تحلیل و روش تدریس علوم سوم ابتدایی
۹۱۴۰۲۴۰۹
۱۸ ۲۰ ۱۲۶۰۰۰ ۹۷/۱۰/۰۱ ۹۷/۱۰/۲۹ ۹۷/۱۰/۰۱ ۱۵-۱۹

۱۵-۱۷

شنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
بررسی,تحلیل و روش تدریس فارسی سوم ابتدایی
۹۱۰۰۰۲۱۵
۱۶ ۲۰ ۱۱۲۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۲ ۹۷/۰۹/۲۹ ۹۷/۰۸/۲۲ ۱۵-۱۹ شنبه

چهارشنبه

مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
بررسی، تحلیل و روش تدریس هدیه های آسمانی و قرآن سوم ابتدایی
۹۲۵۰۰۱۰۶
۲۰ ۲۰ ۱۴۰۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۴ ۹۷/۱۰/۲۸ ۹۷/۰۹/۱۴ ۱۵-۱۹ شنبه
چهارشنبه
مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
بررسی، تحلیل و روش تدریس اجتماعی  سوم ابتدایی
۹۱۳۰۰۱۵۹
۲۰ ۲۰ ۱۴۰۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۶ ۹۷/۰۹/۱۰ ۹۷/۰۸/۲۶ ۱۵-۱۹ شنبه
چهارشنبه
مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها
بلواراشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸ – مجتمع آموزشی جاوید

پایگاه معراج دانش

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۶ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه-

آموزشگاه معراج دانش

در حال برگزاری ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۱۲ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه- آموزشگاه معراج دانش در حال برگزاری ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۱۲ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه- آموزشگاه معراج دانش در حال برگزاری ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

شنبه-  سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه آموزشگاه معراج دانش در حال برگزاری ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۳ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

یک شنبه- سه شنبه- شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه آموزشگاه معراج دانش در حال برگزاری ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۵ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

شنبه-  سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه- آموزشگاه معراج دانش در حال برگزاری ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

پرند- فازصفر بلوار چهار باغ خیابان نقش جهان ۲ (پشت میوه و تره بارشاهد )آموزشگاه معراج دانش

مجتمع فنی ایرانیان

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ ۹۷/۰۵/۱۵ ۹۷/۰۵/۲۳ ۹۷/۰۵/۱۳ ۸:۳۰-۱۲:۰۰ دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه- شنبه- یکشنبه- سه شنبه مجتمع فنی ایرانیان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۴ ۹۷/۰۹/۱۵ ۹۷/۰۸/۲۳ ۸:۳۰-۱۳:۳۰

۱۵:۰۰-۱۸:۱۵

پنجشنبه مجتمع فنی ایرانیان لغو دوره ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۹ ۹۷/۰۹/۰۸ ۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵-۱۸:۱۵ شنیه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه مجتمع فنی ایرانیان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۰ ۹۷/۰۹/۱۸ ۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵-۱۸:۱۵

۹-۱۲:۱۵

همه روزه مجتمع فنی ایرانیان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۹ ۹۷/۰۹/۲۷ ۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵-۱۸:۱۵

۹-۱۲:۱۵

همه روزه مجتمع فنی ایرانیان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴

دبستان اندیشه فردا

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشد تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-۱۲:۰۰ پنج شنیه دبستان اندیشه فردا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

خیابان جردن-نرسیده به پل میرداماد-خیابان سپیدار-پلاک ۵

۸۸۷۷۱۰۴۰

کد تخفیف 10 درصدی ( yalda97 ) به مناسبت شب یلدا ، کتب راهنمای تدریس دوره ابتدایی رد کردن