شهریه دوره : ۱۴۴۰۰۰ تومان

محل برگزاری :

ضلع غربی میدان هفت تیر خیابان لطفی بعد از تقاطع مشاهیر کوچه بهرامی پلاک 15

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

دوره آموزشی حضوری

آموزش مهارت های زندگی

       

  کد دوره : 91301230                                                                      تعداد ساعات دوره : 24 ساعت آموزشی

 

   مخاطبین دوره :                 آموزگاران، دبیران، مربیان، مشاوران مدارس

   مفاهیم دوره :

1 . کنترل خشم 2. مدیریت استرس 3. حل مسئله و تصمیم گیری

4. حل تعارض 5. همدلی و خودآگاهی 6. جرأت مندی (ابراز وجود) 7. ارتباط مؤثر

عنوان روز تاریخ ساعت مدرس دوره
آموزش

مهارت های

زندگی

پنج شنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. 13 – 8 سرکار خانم

دکترکریمی

پنج شنبه 13 – 8
پنج شنبه 13 – 8
پنج شنبه 13 – 8
پنج شنبه 12 – 8

 

توجه: مدت زمان مجاز غیبت فراگیران، یک پنجم ساعت هر درس می باشد و غیبت بیش از حد مجاز فراگیر موجب حذف از دوره خواهد شد.