توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل ۱۵ نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام ۳۰% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.


دوره‌های آموزشی حضوری

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریثبت نام دوره
۱
روش تدریس پایه پنجم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰متعاقبا اطلاع رسانی می گرددمتعاقبا اطلاع رسانی می گردد۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۲
روش تدریس پایه دوم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۳/۱۰۱۴۰۲/۰۳/۲۲۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس پایه اول ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۴/۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۲۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس پایه ششم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰متعاقبا اطلاع رسانی می گرددمتعاقبا اطلاع رسانی می گردد۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس پایه سوم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۵۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۳/۲۹۱۴۰۲/۰۴/۰۶۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۳
بازی های پیش دبستان و دبستانی- فعالیت های آموزشی و پرورشی پیش از دبستان
۹۲۶۰۰۲۳۴
۹۲۳۰۵۷۰۷
۴۸۹۶۰.۰۰۰۱۴۰۲/۰۴/۱۰۱۴۰۲/۰۴/۲۶۱۶-۲۰ثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک ۶- طبقه دوم - شماره واتساپ : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰
- تلفن:۴۳۳۱۳
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟